Голосник

В Святківці (2. част) – 70 процент – неділя, 18.00 год.

Наштоден носит сукєнку, перешыту з нового, але давного кабата. І тото облечыня облікат єй в спомины.
Анна Репа добрі тямит, як парібкы тайно переходили чехословацку границю, жебы купити медже інчым і такій синій друкуваный материял бабам на кабаты і запаскы. Тоты переходы границі были дост небезпечны, а єдного з тых смілых такой при пробі піти через границю нелеґально забили.
Добрі памятат тото вшытко… Та-ж она з двадцет семого і легко запамятати – з того самого рока, коли єй рідна Святкова Мала перешла на православя.
Пак споминаме часы німецкой окупациі, фронт… І вшытко оно остає в памяти Анны Коско (так ся называла з дому) гейбы прожыте іщы вчера… Аж І тото вартат зато послухати!
Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі