Голосник

Выстава Ікон

Праздничны Іконы – такій наголовок має поварштатова выстава ікон, яка є ефектом VI Медженародовых Варштатів Іконописів, Новиця 2014. Орґанізаторами варштатів сут: Стоваришыня Приятелів Новиці, Братство Грекокатолицкой Молодежы Сарепта і Катедра Сакрального Мистецтва AKM во Львові. Вернісаж буде проходил 20. вересня т.р. о 15.00 годині в Музею Никыфора в Креници.

Варштаты проходили в днях 7.-19. вересня в Новици, а іх темом были праздничны іконы. В варштатах взяли участ творці з Польщы, Украіны і Білоруси.

Выставу буде мож обзерати в парох місцях:
– 20.09-05.10 – Музей Никыфора в Креници
– 10.10-31.10 – Державний Музей ім. А. Шептыцкого во Львові
– 06.11-16.11 – ґалерия Луцкого Одділу Союзу Артистів Плястыків (Луцк)
– 21.11-05.12 – душпастырскій осередок на Коложы (Гродно)
– 12.12-29.12 – Дім Полоніі в Варшаві
ikony_Nowica

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі