Голосник

Засідала Рада міністра про народностне школство

У віторок 10-го децембра 2019-го року в просторах Міністерства школства, наукы, досліджіня і шпорту Словацькой републікы одбыло ся 3-тє засіданя Рады міністра про народностне школство, котре вів їй підпредседа і державный секретарь резорту школства Петро Крайняк.

Міністерство приготовлює словникы про педаґоґів, в тім чіслі і Словацько – Русиньскый педаґоґічный словник.

На раді і представителі меншын

На засіданю рады брали участь і їй членове, котры суть представителями мадярьской, ромской і німецькой народностной меншыны. Крайняк на початку зробив оцінку повніня приятых узнесінь з остатнього засіданя рады. Участны засіданя были інформованы і о спрацованю публікації під назвов Познакомме ся, народностны меншыны (Zoznámme sa, národnostné menšiny), котра ся вже приготовлює до друку.

На засіданю рады были представлены новы додаткы ку рамковым навчалным паланам про основны школы з навчаньом языка народностной меншыны, котры были схвалены 30-го новембра 2019-го року міністерков школства Мартінов Лубійовов. Схвалены додаткы ку державному навчалному проґраму про основны школы з навчалным языком народностной меншыны і про основны школы з навчаньом языка народностной меншыны будуть платны од 1-го септембра 2020-го року.

Приготовлюють словникы

Ґенерална директора секції народностной і інклузівной освіты Марія Прекоп іформовала членів рады о приправі словників народностных меншын з назвов Словацько – Русиньскый педаґоґічный словник, Словацько – Ромскый педаґоґічный словник, Словацько – Мадярьскый педаґоґічный словник i Словацько – Україньскый педаґоґічный словник.

Цільом приготовльованых словників є дати педаґоґам меншыновых школ термінолоґічне поясніня найчастіше хоснованых термінів з области педаґоґії.

Рада міністра про народностне школство є порадным орґаном міністра школства про область выховы і освіты членів народностных меншын і імплементацію Европской харты реґіоналных або меншыновых языків.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі