Голосник

Апостол – 9. Неділя по Сошестві Святого Духа – неділя 11.00 год.

Чітаня з Першого письма святого апостола Павла Корінтянам.

(Братя), мы — Божыма помічниками, а вы — Божым польом, Божым ділом. Подля благодати, котру мам од Бога, я, як мудрый будівник, положыв першый камінь, а другый на нім будує; но каждый най мерькує — як будує. Бо нихто не може положыти другый камінь як тот, котрый уж я положыв, а то є Ісус Хрістос. Ці на тім першім каміню будує дахто зо злата, стрібра, дорогоцінного каміня, дерева, сіна, соломы, діло каждого буде одкрыте. Одкрыє го тот день, котрый появить ся в огні; а огень выпробує діло каждого, яке оно є. Кідь його діло вытримать, прийме одміну. Кідь його діло згорить, буде шкодовати; він сам наістно буде спасеный, но як бы через огень. Ці не знате, же вы — храм Божый, а Дух Божый бывать у вас? Хто тоды знищіть храм Божый, того Бог знищіть, бо храм Божый є святый; а тот храм, то — вы.


Апостол на неділі і свята в русиньскым языку выдало Общество св. Йоана Крестителя. Коректы до тлумачыня вводил екзарх пражского екзархату для грекокатоликів в Чешскій Республиці преосвященый владыка Іван Лавинець.
Апостол на неділі і свята мат імпріматур грекокатолицкого пряшівского єпархы, преосвященого владыкы Йоана Гіркы.
Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі