Голосник

Руска Бурса

Руска Бурса то найстарша лемківска соспільна орґанізация, основана была в 1908 році в Ґорлицях. По перерві в діяню, звязаній з історычнима подіями, в 1991 році стоваришыня одновило ся і од того часу інтенсивні діє на вельох просторах звязаных з лемківском достоменністю. Головна садиба стоваришыня дальше містит ся в Ґорлицях, в історычным уж будинку, але члены стоваришыня і спілпрацівникы Руской Бурсы діют на обшыри цілой Лемковины та ріжных містах Польщы, напр. в Кракові, Варшаві, Ліґници, але і поза границями польской державы – всяди там, де жыют Русины – на Пряшівскій Руси, в Украіні, ЗША та інчых.

5_bursa_2010

Просторы діяня Стоваришыня Руска Бурса, якых цілю є підтрумуваня лемківской достоменности:
– освітова (орґанізация науковух одчытів, прелекций, языковых курсів ци едукацийного табору для діти в Лемківскій Едукацийній Загороді в Ґладышові),
культурова (орґанізация концертів, выстав, варштатів лемківскых традиций, звыків, ремесел ітп.).
– выховавча (орґанізация початку і закічныня шкільного рока для діти і молодежы, орґанізация выіздів до театрів, музеів, скансенів ітп.),
– выдавнича (выдаваня наукового часопису „Річник Руской Бурсы” (єдного лемківского наукового часопису), основаня выдавничой сериі „Бібліотека Лемківской Клясикы” – печатаня творів Петра Поляньского, Владиміра Хыляка та інчых в рамках сериі, выдаваня платен з лемківском музыком),
– ведіня бібліотекы, архіву і Ізбы Памяти Івана Русенка,
– основаня і ведіня першого лемківского радия ЛЕМ.фм, якє надає фурт і інформацийного порталю ЛЕМ.фм+ та тыжденника ЛЕМ.фм+,
– основаня і ведіня діточо-молодіжного музычного ансамблю Терочка і театрального Терка

Бібліотeкa Руской Бурсы отворена єст од понеділька до пятниці в год. 8.00-16.00Можливе єст тіж індивідуальне добесідуваня ся цілю почытаня на місци або пожычыня книжок в інчым терміні.
Пиште на адрес: natalia@lem.fm
 


Склад Заряду Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях, выбраний на Загальным Засіданю в Ґорлицях 18. марця 2017 рока:
Ведучий: Павел Малецкій,
Заступця ведучого: Даміан Трохановскій,
Секретар: Наталія Малецка-Новак,
Скарбник: Богдан Ґамбаль,
Член заряду: Олена Дуць,
Член заряду: Андрий Трохановскій.
Склад Ревізийной Комісиі Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицах выбраний на Загальным Засіданю в Ґорлицях 18. марця 2017 рока: Мирослав Пелехач, Варвара Дуць, Моніка Тылявска.
Funkcjonowanie ośrodka kultury Ruska Bursa w Gorlicach w 2017 roku realizowane jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Adres:
Stowarzyszenie “Ruska Bursa”
ul. Sienkiewicza 28
38-300 Gorlice

Ведучы Заряду Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях од часу його реактивациі 1. червця 1991 рока:
1. Oльга Каня (1.06.1991 – 14.12.1991)
2. Павел Стафиняк (14.12.1991 – 25.09.1993)
3. Боґдан Ґамбаль (25.09.1993 – 30.04.1995)
4. Йоан Квока (30.04.1995 – 25.08.2001)
5. Боґдан Ґамбаль (25.08.2001 – 07.03.2015)