Голосник

Апостол – Чытаня з Писма святого апостола Павла Євреям – неділя 10.00 год.

0

 

(Братя), Мойсей вірив і зато як выріс, одпер ся называти сыном фараоновой дівкы.
Радше собі выбрав терпіти з Божым народом, як до часу жыти в роскоші гріха.

А Хрістову погану тримав за векшу цінность як вшыткы богатства Еґіпта, бо смотрив на (обіцяну) одміну.

Што іщі повісти? Не мам коли бісідовати о Ґедеонови, Варакови, Сампсонови, Єфтайови, Давідови, Самуілови і о (другых) пророках, котры віров перемагали царьства, запровадили справедливость, дістали (од Бога) обіцяне, затыкали пыскы левам, гасили силу огня, утікали перед вістрьом меча, зо слабых ставали ся силны, в бою были смілы і розганяли чуджі войска; женам вертали іх мертвых, котрых воскресили. Другы, котры не хотіли сохранити (свій жывот), штобы набыли славніше воскресіня, были убиты.

Іншы зазнали потупу, карбачі, а тыж оковы і вязніцю.

Были убиваны камінями, мучены, перерізованы, умерали під мечом. Блукали ся у вівчіх і козячіх скорах, зазнавали нужды, трапліня і біды.

Они, котрых собі світ не заслужыв, блукали ся по пустынях, горах, яскынях і пропастях землі.

А тоты вшыткы, хоць доказали свою віру, і так не набыли обіцяне (од Бога), бо Бог нам приготовляв дашто ліпше і не хотів, жебы они досягли ціль без нас.

Зато і мы, котры маме коло себе море свідків, одшмарьме кажду тяготу і гріх, котрый нас так легко збаламутить і вытримайме в бою, котрый маме перед собов.

Смотьте на Ісуса, котрый веде нашу віру од початку аж до ціля.


Апостол на неділі і свята в русиньскым языку выдало Общество св. Йоана Крестителя. Коректы до тлумачыня вводил екзарх пражского екзархату для грекокатоликів в Чешскій Республиці преосвященый владыка Іван Лавинець.
Владыка Іван Лавинец

Владыка Іван Лавинец

Апостол на неділі і свята мат імпріматур грекокатолицкого пряшівского єпархы, преосвященого владыкы Йоана Гіркы.
владыка Йоан Гірка

владыка Йоан Гірка

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар