Автор Демко Трохановскій

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - шефредактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Вісти

Во Вроцлаві од 12.00 год. в днешню неділю, 15. вересня/септембра, проходит Фестіваль «Наша спільна Незалежна», орґанізуваный нижньошлезскым воєводом Павлом Греняком. В подіі берут участ м.ін. меншыны, жыючы в Польщы. Свій…

Заповіди проґрамів

Тоты, што нас заєдно чуют і слухают, фурт нас просили і молиґали. Мы заєдно на іх мйолиґаня і прошыня одказували і одрікали ся, а тоты, видячы наш одказуваня і одріканя ся надале домагали ся привернути каждотыжньовый проґрам,…

Вісти

Вшыткым любителям нашых медий, зосередженых при Медияльній Ґрупі ЛЕМ.фм, желаме пережыти тот великодній час з радістю, теплом і надійом на іщы ліпше будуче. Желаме Вам Веселых Свят, а з нима смачной паскы…

Заповіди проґрамів

Толпы люди, якы чуют і слухают, долго нас просили, просили. Мы фурт одказували і одказували, видівшы присыланы жаданя привернути штотыжньовый проґрам циклично повторювальный, най же іде він каждый тыжден. Направляли сме дискурс на інчы дорогы, жонґлювали словным змістом, абы го…

Вісти

Такой докладні 30 років од офіцияльного зареґіструваня першой повыселенчой русиньской орґанізациі в Польщы, яком являт ся Стоваришыня Лемків, в ліґницкій сідибі общества 6. квітня/апріля 2019 рока одбыл ся осмый його конґрес.…

Фафриндя і сконфіскуване

В Ліґници проходит VIII Конґрес Стоваришыня Лемків, а мы приносиме першы занавісовы інформациі, до якых неофіцияльно дотерла підредакция Фафринді вчас кавовой павзы. Як сме ся дознали од анонімового інформатора, неформально завязана…

Заповіди проґрамів

Великє чысло слухачів долго нас просило, просило. Мы фурт одказували і одказували, коли сме виділи присыланы жаданя привернути штотыжньовый проґрам циклично повторювальный, абы ішол каждый тыжден. Выоначали сме бесіду на…

Заповіди проґрамів

Великє чысло слухачів долго нас просило, просило. Одказували і присылали жаданя привернути каждотыжньовый проґрам циклично повторювальный. Правда, долго сме катуляли колесо дискусиі, обертали го горізнач, не хотіли чути закликів, прошынь, аж…

Заповіди проґрамів

Великє чысло слухачів долго нас просило, просило. Одказували і присылали жаданя привернути каждотыжньовый проґрам циклично повторювальный. Правда, долго сме одрікали, одвертали ся од темы, не слухали, або вказували, же не тямиме, о…

Культура

Уж онедолга наступна едиция знаной фольковой подіі, але нич орґанізаторы заявлят полный проґрам 22. едициі фестівалю «Нова традиция», Польскє Радийо запрашат і жде молодых выконавців – солистів і ансамблі, якы выконуют шыроко поняту народну, звану…

Культура

Хоснуючы передвікендовый час, хочеме заохотити на деякы акциі, якы будут проходити в найблизшых днях. Дути, уж подуло, а тепер і (перед)ярнє тепло заявляют… Жытелі Варшавы і околиц можут выбрати ся…

Заповіди проґрамів

Великє чысло слухачів долго нас просило, просило. Одказували і присылали жаданя привернути каждотыжньовый проґрам циклично повторювальный. Хоц сме долго одрікали, выкручали ся, аж і дакому не зохабляючы своє добесідувати, ниич нам…

Вісти

Початком того рока на сайтах Нацийонального Цифрового Архіву явила ся інформация о барз великым чыслі додаваных до обшырной уж базы новопоскануваных документів, котры тым разом в великій мірі тыкают архівізациі…

Вісти

«В тым, што роблят, были першыма, а віст о іх основаню розышла ся по цілым світі. Од початку фунґуваня зъєднали собі серця слухачів. Нагороду Проліт 2019 – за цінны ініциятивы…

Вісти

Текучый рік привитал нас смутном вістю, коли з жальом інформували сме слухачів радия лем.фм і чытачів нашого порталю о смерти нашой близкой приятелькы, Анны Дрейович, котра несподівано одышла до Вічности в…

Культура

Іде ґу кінцьови період, в котрым мож обзерати выставу, одкрыту 7. жолтня/октобра 2018 р. в Украіньскым Музею в Ню Йорку. То выстава прац выдатного артисты русиньского походжыня – Енді Варголя, а яку…