Голосник

Бескідник #15 – пятниця, 11:00 год.

0
Бескідник. Так ся называт ґеоґрафічно-туристичний радийовий проґрам, котрий ведений єст Якубом Зиґмунтом в кажду пятницю од 11.00 до 12.00 год.

В найблизшым проґрамі не поіхаме далеко, але дознаме ся, де в Польщы находят ся барз еґзотичны місця. На початок підеме в найстаршы горы в державі – Пєпжовы Горы. Де они сут і чом сут такы особливы? Послухаме уж заран. Пак поіхаме в Західні Бескіды, там, де находит ся найбарже на пілніч высунений пункт Словациі. Вкінци, як все, побесідуєме о дальшій роверовій екскурсиі по східній Лемковині.

До стрічы о єденадцетій!

В Бескіднику іздиме в далекы і близшы подорожы глядати природничо інтересуючых місц на світі і в Карпатах. В каждым проґрамі дознаме ся про нову роверову екскурсию в Низкым Бескіді. А вшытко тото буде перемішане, як все, музыком зо світа.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Sądeczanin. Rodowity Lach. Miłośnik Łemkowyny. Włóczykij i górołaz. Z wykształcenia geolog, choć więcej w życiu pracował z dziećmi i młodzieżą, niż ze skałami. Uczy się łemkowskiego.

Коментар