Голосник

Дальша кодифікацийна стріча в Кракові

В минулу суботу, 9. червця/юнія, в просторах Ягайлоньского Університету в Кракові проходила наступна робоча стріча языкознавців, філолоґів, творців і журналистів, котры наштоден занимают ся лемківскым языком. 18 років по выданю першой сучасной ґраматикы лемківского языка, при нагоді плянуваного выданя контекстового словника лемківского языка, пришла потреба зафіксувати дотеперішні кодифікацийны успіхы.

То уж другє засіданя, котре вела др габ. Олена Дуць-Файфер, яка запросила до бесіды проф. Генрика Фонтаньского, спілавтора ґраматикы лемківского языка, проф. Адама Фаловского, языкознавцю в обшыри історичного розвитку східньославяньскых языків, др Тому Квоку, выкладовцю лемківского языка на філолоґіі і експерта в обшыри сербского языкa, Петра Трохановского-Мурянку – найвыдатнійшого сучасного лемківского творцю, консультанта теперішньой лемківской ґраматикы, Анну Масляну, докторантку, занимаючу ся історийом русиньского языка, редакторку радия лем.фм і Демка Трохановского, ведучого Руской Бурсы і шефа порталю лем.фм. На стрічы гостиля тіж Анастасия Рейс з Інституту Славістикы в Ольденбурґу.

Стріча творців і дослідників мала як ціль перезріти евентуальны языковы зміны, котры не были уняты в ґраматиці авторства Г. Фонтаньского і М. Хомяк, ци задумати ся над днешньом практиком хоснуваня дакотрых принципів лемківского языка, котры вытворили ся уж по єй выданю.

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - шефредактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі