Голосник

Далшый блаженый Ґрекокатолицькой церькви на Словакії?

Є можливе, же в будучности буде мати Ґреакокатолицька церьков на Словеньску далшого, уж четвертого, блаженого зо своїх рядів. По беатіфікації Павла Петра Ґойдіча, Василя Гопка і Метода Домініка Тырчкы ся на кінці януара в Пряшові одкрыє процес беатіфікації Яна Мастиляка.

Пряшівска архієпархія одкрыє процес беатіфікації першого ґрекокатолицького редемпторісты зо Словакії Яна Мастиляка. Свято одбуде ся почас архієрейской літурґії в пряшівскім Катедралнім соборі св. Йоана Крестителя в суботу 31-го януара 2015 р. Процес одкрыють з нагоды стрічі монахів і монахынь ґрекокатолицькой метрополії, інформує Пресова аґентура Католицькой церькви на Словакії.

Ян Мастиляк быв першым ґрекокатолицькым редемпторістом зо Словакії. Народив ся 5-го новембра 1911 р. в Нижнім Грабовці, в окресі Вранов над Топльов. Його отець умер в копалні в Споєных штатах Америкы. Діти выховавала мати. В 1922 році (як 11-річный) вєдно зо своїм братом Мастиляк зачав штудовати в редемпторістічнім ювеніаті в Глучіні на Мораві. В 1928 році пішов до новіціату редемпторістів выходного обряду в Стропкові. По новіціаті одышов штудовати до Обожіштя в Чехії, де была богословска семінарія празьской провінції редемпторістів. 9-го авґуста 1933 р. го мукачівскый єпіскоп Александер Стойка рукоположыв на діакона. О рік пізніше го высвятив за священика. В 1935 році докінчів свої штудії в Обожішті і курто быв в монастырю в Михалівцях. Восени того самого рока наступив на основну воєньску службу в Кошыцях і пізніше в Празі.

В 1937 році го з монастыря післали штудовати до Рима. Штудовав на Ґріґоріяньскій універзіті і здобыв там тітул ліценціату із богословія. На Папскім выходнім інштітуті потім здобыв у 1942 році тітул доктора наук выходных церьквей. І ліценціат і докторат робив на тему Владиміра Соловйова. В 1944 році ся Мастиляк вернув на Словакію і став ся іґуменом михалівского монастыря. Од осени 1945 р. передавав доґматіку, філозофію і орьєнталістіку в семінарії в Обожішті.

Там быв 14. марца 1950 р. взятый до арешту і обвиненый із протидержавной діательности і шпіонажі про Ватікан. Быв зарахованый міджі 10 „найнебеспечнішых“ монахів в Чехословакії, з котрыма комуністічны власти зробили монстерпроцес. Во выконштруованім процесі, в котрім вєдно з ним были суджены, як было спомянуте, і далшы представителі католицькых монашескых чінів, быв 5-го апріля одсудженый на дожывотну кару і кідь пропонована была кара смерти. Быв арештованый в Рузыні, на Панкраці, на Мірові, у Валдіцях і в Леополдові. В 1955 році му была на основі амнестії презідента републікы скорочена кара на 25 років арешту. Пропущеный быв наконець по 15-ох роках в 1965 році.

По пропущіню не міг робити священьску діяльность, зато собі нашов роботу заградника, пак тлумача. В 1968 році быв єдным із тых, што помогли обновити Ґрекокатолицьку церьков і быв менованый за іґумена михалівской віцепровінції редемпторістів. Про слабе здравя не быв годен актівно робити душпастырьску діяльность, зато присвячав ся головно выуці тайных кандідатів священьства, з котрых было пізніше майже 30 высвященых. Таксамо сповідав і духовно вів людей. Знав 14 языків, што выхосновав на плодну тлумачску діяльность. Про потребы тайных штудій і формації монахів і віруючіх протлумачів веце як сто загранічных книжок до словацького языка. Тоты тлумачіня потім пошырьовали ся саміздатом. Умер 2 місяці перед револуційов у 1989 році.

Одкрытя процесу беатіфікації є лем першым кроком. В нім ся будуть зберати документы і факты з його жывота, на основі котрых ся вырішыть, ці буде выголошеный за блаженого. Процес може тырвати дакілько років. Но в споминах тых, котры Яна Мастиляка знали особно, то є чоловік, котрый жыв святым жывотом. О своїм арештованю ниґда не хотів бісідовати і о своїх вязнителях ниґда не повів нич плане. Все говорив, же лем робили свою роботу.

Петро Медвідь

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі