Голосник

«Говорить Пряшів» – половина липця/юлия – пятниця, 20.00 год.

0

Вкінци. Округлий рік Пряшівщына ждала на свою ватру. Уж днес зачынат ся Русиньска Ватра в Малым Липнику. Знаме, же там будете, але кєд бы сте часом нашли час на наш поучытельний проґрам «Говорить Пряшів», то красні просиме слухати. Може одберете деси засяг, або засяг ФМ (!). Бавте ся добрі, лем не забывайте, же бавити ся треба з розвагом. До Липника підут і представникы нашой лемківской редакциі ЛЕМ.фм (а може і уж заіхали на місце). Лем жебы хвиля дописала, жебы было сонце, жебы гріло, а буде парадні.

«Говорить Пряшів» буде інформувал певно і про нашу ватру в Липнику, і про другы русиньскы подіі, фестівалі. Літо, а вєдно з ним дуже ся діє. На селах косят, а по роботі фестівалюют. Так має быти. А вечерами зас сідат ся при радию (компутері) і слухат поучытельной передачы.

Днес заохочаме звернути увагу на слова Теодозиі Латтовой, яка в Припоминці радия Русин.фм буде радила про язык, котрий принесли нам свв. Кірил і Методий.

Знаме, же буде Вам тяжко одыйти о 20.00 год. од ватряной сцены, але придте ся повчыти!

Фот. Кавярняны валюхы в Пряшові (богаты інтеліґентскы Русины)


За рамівком Русин.фм чытаме: Приносиме актуалны інформації з русиньского середовиска і нелем з нього. З нашыма справами будете все актуално інформованы о найважнішых подіях і з Културным калеідоскопом вам не втече жадна културно-сполоченьска акція у вашім реґіоні.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскый

Народжений на чужыні. Родове гніздо: Ізбы, Ждыня, Ясюнка та Реґєтів і Ріпкы. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Студиює на юридичній факульті Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису «Бесіда». Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментар