Голосник

Інфікація

Покля різны аналітіци занимаючі ся Українов говорять і пишуть, же є вшытко в порядку і арґументують тым, же екстремістічны правіцьовы силы суть без властей і на краї інтересу людей, тым самым аналітікам перед очами страчать ся єдна важна справа. Тов є інфікація націоналізмом збудованім на войновых злочінах, котру робить „нормална“ і акцептована політічна сцена.

Же росне націоналізм в Европі днесь не видить уж лем сліпый. Же собі і „традічна“ політічна сцена в дакотрых державах зачінать брати з аґенды, котру бы сьме перед пару роками глядали лем меджі ултранаціоналістами, правіцьовыма екстремістами, є небезпечне. Но затля лем єдиній державі дарить ся то, же черьпать із аґенды, котра є збудована на войновім терорі і не є то справов лем дакотрых із акцептованых політічных партій, але тота аґенда стала державнов аґендов і выголошує ся то за патріотізм.

Дотеперь іщі все хто хотів міг найти арґументы, же з україньскым націоналізмом збудованім на бандерізмі то аж так плане не є. Екстремісты суть всядыль. В каждій державі. Віктор Ющенко выменовав Вандеру за героя Україны, суд ся проти того поставив. Де-ту з часу на час знайде ся по нім названа даяка уліця, або по іншых терорістах, припадно памятник, і все ся то дасть звалити на містьску раду, районну раду, на будького, лем жебы од того діштанцовати Київ, котрый є европскый і хоче до Европы. Но тому театру о европскім Києві публіка мусить перестати вірити, кедь світом облетить вість, же презідент Порошенко хоче од слідуючой річніці Дня незалежности запровадити бендерівске поздоровліня як офіціалне поздоровліня україньской армії.

На приповідкы о тім, же Українці то спринимають як патріотічне поздроволіня, бы уж мали быти Европа і Америка доста великы дітины, жебы того слухати. Не обстоять ани арґументы о тім, же поздоровліня, не ціле треба підкреслити, хосновали Українці уж дві десяткы років скоре як Бандера, в боротьбі проти більшевіків. Арґумент не обстоїть і не є складным ділом найти протиарґумент.

Поздоровліня хосноване словацькыма фашістами в періоді Словацького штату так само не выдумали фашісты і не быв выдуманый про фашістічный режім. Історічны документы говорять о тім, же тото поздоровліня было выдумане коло 1934-го року і было поздоровліньом словацькых скавтів. Но записало ся до історії не в одношіню зо скавтами, а в одношіню із фашістічным режімом, котрый має на своїм сумліню десяткы тісячів жыдівскых гражданів і далшы тісячі політічных неприятелів, Ромів ітд. Зато тото поздоровліня не може быти „патріотічным“, є то справа екстремной правіці.

Тото саме мож повісти о поздровліню, котре має стати поздоровліньом україньской армії. Кого днесь інтересує боротьба проти більшевіків, кедь з тым поздоровліньом на роті різали, забивали ся десяткы тісячів людей. Поляци – підкреслюю,  же цівілісты, Жыды, забивали ся і Русины –  тоты докінця іщі і перед і по войні…

В тій сітуації, коли Україна має намірено до НАТО, інтресовало бы ня, як бы собі Українці представльовали, же на сполочных місіях має бік по боці служыти наприклад такый польскый вояк із україньскым, котрый му коло уха буде кричати поздоровліня тых, котры вырізали часть його народа.

Аналітіци якось не видять єдну важну справу. Екстремна правіця на Україні не потребує мати великы проценты і сидіти в парламенті. Аґенда екстремной правіці поступно ставать аґендов етаблованых політічных партій. Аґендов збудованов на войновых злочінцях ся поступно інфікує традічна політічна сцена, котра тоту хвотору запроваджаньом до політікы державы пошырює дале і інфікує тым цілый народ.

Перестаньме собі іщі все нагваряти, же тото, што видиме, є патріотізм. Граніця меджі патріотізмом і націоналізмом є доста груба і ясна. Одкликованя ся на фашістічных терорістів і запроваджаня того до пілітікы державы є барз далеко од той граніці, а не на боці патріотізма.

Статя была написана як коментарь „Вступне до контроли“ лемківского радія lem.fm.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі