Голосник

ІНП звідує про коректу на таблици упамятняючій акцию «Вісла»

Орґанізация «Об’єднання лемків» фурт іщы не заняла ся написом на таблиці упамятняючій 70. річницю акциі «Вісла». Інформация про выселіня Лемків не была дописана. Справом зас ся заінтересували Інститут Народовой Памяти та Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях.

Редакция ЛЕМ.фм реґулярні одвиджат стацию в Заґожанах і провірят, ци напис на таблици был дополнений. По парьох місяцях жданя ведучий Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, др інж. Павел Малецкій, зас інтервенювал в тій справі, контактуючы ся з представниками Бюра Упамятняня Борбы і Мучеництва Інституту Народовой Памяти. В реакциі на підняты П. Малецкым діяня ІНП зрыхтувал писмо до ведучого заряду «Об’єднання лемків», Стефана Клапика, (мож чытати ниже).

Припомнийме, же з ініциятивы проукраіньской орґанізациі «Об’єднання лемків» одкрыто дві пропамятны таблиці – в Заґожанах і в Саноку (черговы дві таблиці орґанізация хоче помістити на стациях в Новым Тарґу і Освєнцімі, а фондатором пятой, в Переворску, має быти «Об’єднання українців у Польщі»). Находит ся на них інформация, же выселіне было лем украіньскє населіня. ОЛ покликує ся на документы, якы зрыхтуваны были вчас, коли рядила Польска Робітнича Партия, што служыла сталіновскому режімови, за якой переведено акцию «Вісла».

По інтервенциі Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях в червци т.р., Інститут Народовой Памяти звернул ся до «Об’єднання лемків» з просьбом поправити зміст таблиці в Заґожанах. По браку реакциі «Об’єднання лемків» та черговій інтервенциі Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях в вересни ІНП іщы раз звернул ся до ОЛ з просьбом зактуалізувати справу.

В тій квестиі сконтактували сме ся телефонічні з сідибом орґанізациі. Поінформувано нас, же напису на пропамятній таблици не поправлено. Не отримали сме і конкретной і вяжучой одповіди на тему терміну, коли тото буде зроблене. Запевнено нас лем, же «займе ся тым» заряд ОЛ. Такє становиско вказує лем, же проукраіньска орґанізация ся не спішыт зробити пропонувану ІНП і Руском Бурсом коректу.

Писмо до «Об’єднання лемків» – 12.09.2017

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Лях зо Санча. Ґеолоґ, але на штоден робит в інчых професиях. Знат 5 языків, але на ЛЕМ.фм хоснує лем два з них. Любит вандрувати, неконечні там, де вшыткы люблят.

Коментарі

ІНП звідує про коректу на таблици упамятняючій акцию «Вісла»

Орґанізация «Об’єднання лемків» фурт іщы не заняла ся написом на таблици упамятняючій 70. річницю акциі «Вісла». Інформация про выселіня Лемків не была дописана. Справом зас ся заінтересували Інститут Народовой Памяти та Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях.

Редакция ЛЕМ.фм реґулярні одвиджат стацию в Заґожанах і провірят, ци напис на таблици был дополнений. По парьох місяцях жданя ведучий Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях, др інж. Павел Малецкій, зас інтервенювал в тій справі, контактуючы ся з представниками Бюра Упамятняня Борбы і Мучеництва Інституту Народовой Памяти. В реакциі на підняты П. Малецкым діяня ІНП зрыхтувал писмо до ведучого заряду «Об’єднання лемків», Штефана Клапика, (мож чытати ниже).

Припомнийме, же з ініциятивы проукраіньской орґанізациі «Об’єднання лемків» одкрыто дві пропамятны таблиці – в Заґожанах і в Саноку (черговы дві таблиці орґанізация хоче помістити на стациях в Новым Тарґу і Освєнцімі, а фондатором пятой, в Переворску, має быти «Об’єднання українців у Польщі»). Находит ся на них інформация, же выселене было лем украіньскє населіня. ОЛ покликує ся на документы, якы зрыхтуваны были вчас, коли рядила Польска Робітнича Партия, што служыла сталіновскому режімови, за якой переведено акцию «Вісла».

По інтервенциі Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях в червци/юнію т.р., Інститут Народовой Памяти звернул ся до «Об’єднання лемків» з просьбом поправити зміст таблиці в Заґожанах. По браку реакциі «Об’єднання лемків» та черговій інтервенциі Стоваришыня «Руска Бурса» в Ґорлицях в вересни/септембрі ІНП іщы раз звернул ся до ОЛ з просьбом зактуалізувати справу.

В тій квестиі сконтактували сме ся телефонічні з сідибом орґанізациі. Поінформувано нас, же напису на пропамятній таблици не поправлено. Не отримали сме і конкретной і вяжучой одповіди на тему терміну, коли тото буде зроблене. Запевнено нас лем, же «займе ся тым» заряд ОЛ. Такє становиско вказує лем, же проукраіньска орґанізация ся не спішыт зробити пропонувану ІНП і Руском Бурсом коректу.

Шеруй.

О авторі

Jakub Zygmunt

Лях зо Санча. Ґеолоґ, але на штоден робит в інчых професиях. Знат 5 языків, але на ЛЕМ.фм хоснує лем два з них. Любит вандрувати, неконечні там, де вшыткы люблят.

Коментарі