Голосник

Стріча з історийом в Михалові

В неділю, 23. грудня/децембра 2018 р., в Михалові по службі божій в церкви св. Михала Архангела прошла стріча припоминаюча 100. річницю покликаня Руской Народной Республикы Лемків. Річницю барз важну, особливо для михалівскых парохіян, більшіст якых коріня має як раз во Фльоринці.

Стріча прошла в хыжы при церкви св. Михала Архангела з ініциятивы Анны Горощак і Юрка Куземчака. Самы парохіяне активно брали участ в рыхтуваню подіі. Головным єй пунктом была прелекция про історичны і політичны обставины основаня Республикы Лемків в 1918 р., яку выголосил Ярослав Горощак з Хоцянова. Автор доповіди приближыл тему, вказуючы історичны мапы і літературу. По прелекциі присутны одспівали лемківскій гымн.

Дальше в рамках проґраму вказаний был фільм з посвячыня церкви св. Михала Архангела, якє прошло 29 років тому, 6. серпня/авґуста 1989 р. Церков была першым православным храмом, якій парохіяне побудували на західніх землях Польщы по выселіню з рідной Лемковины. Ініциятором і будівничым михалівской святыні был бл.п. Михал Романяк, а пляц, на якым ю побудувано, передал бл.п. Димитрий Ґойдич.

Молоды михалівяне прирыхтували і презентацию фотоґрафій, як якых мож было видіти і порівнати штоденне жытя на давній Лемковині і жытя Лемків по выселіню, на чужыні. Так фільм, як і знимкы выкликали вельо емоций, особливо зворушыня, мож было почути і спомины та оповісти.

Дякуєме А. Горощак і Ю. Куземчакови за орґанізацию стрічы і надієме ся на дальшы того рода акциі.

Шеруй.

О авторі

Мирко Воргач

Хоц то моі реляциі нагрываны сут на Заході, то слуxай мя в радию Руской Бурсы на частотах: 106.6 МГз в Ґорлицяx, 103.8 МГз в Польковицяx i в цілым світі онляйн на www.lem.fm   ;    Контакт: mirek@lem.fm

Коментарі