Голосник

Конечна Club, просит Аня Шмайда – пятниця, од год. 21.06 до пілночы

В кажду пятницю по 21.00 год. Аня Шмайда просит до Конечна Club. Треба лем ся зрыхтувати на одбераня нового темпа, несподіваных інспіраций і высублімуваных навязань.

В Конечна Club все буде перша кляса, ориґінальні і з добрым смаком. Не чекайте, руште ся. В нас буде інтересуючо, елітарні, несподівано і перифрастичні. Днес дуже премєровых платен.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі