Голосник

Кым сут Шлезакы? Стратеґіі, достоменніст, поділы

Інститут Социйолоґіі Ягайлоньского Університету просит на стрічу в рамках циклю Социйолоґія в центрі. Буде то подія названа «Кым сут Шлезакы? Стратеґіі, достоменніст, поділы». Стріча одбуде ся в четвер, 31. марця т.р, в сідибі Інституту (ул. Ґродзка 52, Краків), початок од 18.00 год.

Дебата буде тыкала веденой роками політикы взлядом Шлеска, як тіж справы стратеґій діянь, котры піднимают Шлезакы. Окрем того, участникы задумают ся над справом выражаня достоменности через Шлезаків (історична памят, постпамят, народна символика). На стрічы буде і бесіда на тему новых стратеґій шлезской достоменности, з натиском на молоды шлезскы ґенерациі. В дебаті возмут участ:

  • др габ. Ґражына Кубіца – адъюнкт в Закладі Соспільной Антрополоґіі ЯУ, Родом зо Шлеска Цєшыньского. Своі заінтересуваня зосереджат м.ін. на шлезскій, жыдівскій та євангелицкій проблематиках. Попри науковій роботі, занимат ся літературом факту, фотоґрафійом, та бере участ в працах позаурядовых орґанізаций, звязаных з проєктами устной істориі на Украіні і Шлеску Цєшыньскым.
  • др габ. Ева Міхна – социйолоґ, робит в Інституті Американістикы і Польонійных Студий ЯУ. Своі досліжыня зосереджат на социйолоґіі народів та етнічных односинах. Добрі знана в лемківскым середовиску, прото же од років веде науковы досліджыня серед бездержавных етнічных ґруп, котры борют ся о вызняня свойой достоменности. Єй працы тыкают справ Русинів з Лемковины, ци з Підкарпатской Руси, а од недавна тіж Шлезаків. Ева Міхна то авторка вельох статій нт. проблематикы бездержавных етнічных меншын в середньо-східній Европі та двох моноґрафій: «Лемкы. Етнічна ґрупа ци нарід» (1995) та «Етнічно-народовы квестиі на пограничу Східньой і Західньой Славянщыны: русиньскій рух на Словациі, Украіні і в Польщы.» (2004).
  • др гав. Мария Шмея – социйолоґ, робит на Гуманістычным Выділі Гірничо-Металюрґічной Академіі (Akademia Górniczo-Hutnicza). Од початку 80. років ХХ ст. веде досліджыня нт. достоменности жытелів Шлеска. Є авторком м.ін. чысленных статій нт. етнічной та народовой ідентифікациі Шлезаків і культуровой спeцифікы реґіону.

Дебату буде вюл др габ. Марцін Любась, котрий занимат ся социяльно-культуровом антрополоґійом і робит в Інституті Социйолоґіі ЯУ. Його науковы заінтересуваня тыкают сучасной антрополоґічной теориі, або політикы вельокультуровости.

kim_sa_slazacy

Справа Шлеска і вызнаня Шлезаків як етнічной меншыны подля закону з 6. січня/януара 2005 рока о народовых та етнічных меншынах в Польщы, фурт повертат до політикы, не лем реґіональной. Рух Автономіі Шлеска то орґанізация, котра намагат ся попри вызнаню шлезской народности, сотворити і автономічний реґіон в історичных границях Вышнього Шлеска. На нашым портали деякій час тому інформували сме про громадяньскій проєкт о шлезскій меншыні (м.ін. гев).

фот. “Slunsko nacyjo” by Lajsikonik – Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселый проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі

Кым сут Шлезакы? Стратеґіі, достоменніст, поділы

Інститут Социйолоґіі Ягайлоньского Університету просит на стрічу в рамках циклю Социйолоґія в центрі. Буде то подія названа «Кым сут Шлезакы? Стратеґіі, достоменніст, поділы». Стріча одбуде ся в четвер, 31. марця т.р, в сідибі Інституту (ул. Ґродзка 52, Краків), початок од 18.00 год.

Дебата буде тыкала веденой роками політикы взлядом Шлеска, як тіж справы стратеґій діянь, котры піднимают Шлезакы. Окрем того, участникы задумают ся над справом выражаня достоменности через Шлезаків (історична памят, постпамят, народна символика). На стрічы буде і бесіда на тему новых стратеґій шлезской достоменности, з натиском на молоды шлезскы ґенерациі. В дебаті возмут участ:

  • др габ. Ґражына Кубіца – адъюнкт в Закладі Соспільной Антрополоґіі ЯУ, Родом зо Шлеска Цєшыньского. Своі заінтересуваня зосереджат м.ін. на шлезскій, жыдівскій та євангелицкій проблематиках. Попри науковій роботі, занимат ся літературом факту, фотоґрафійом, та бере участ в працах позаурядовых орґанізаций, звязаных з проєктами устной істориі на Украіні і Шлеску Цєшыньскым.
  • др габ. Ева Міхна – социйолоґ, робит в Інституті Американістикы і Польонійных Студий ЯУ. Своі досліжыня зосереджат на социйолоґіі народів та етнічных односинах. Добрі знана в лемківскым середовиску, прото же од років веде науковы досліджыня серед бездержавных етнічных ґруп, котры борют ся о вызняня свойой достоменности. Єй працы тыкают справ Русинів з Лемковины, ци з Підкарпатской Руси, а од недавна тіж Шлезаків. Ева Міхна то авторка вельох статій нт. проблематикы бездержавных етнічных меншын в середньо-східній Европі та двох моноґрафій: «Лемкы. Етнічна ґрупа ци нарід» (1995) та «Етнічно-народовы квестиі на пограничу Східньой і Західньой Славянщыны: русиньскій рух на Словациі, Украіні і в Польщы.» (2004).
  • др гав. Мария Шмея – социйолоґ, робит на Гуманістычным Выділі Гірничо-Металюрґічной Академіі (Akademia Górniczo-Hutnicza). Од початку 80. років ХХ ст. веде досліджыня нт. достоменности жытелів Шлеска. Є авторком м.ін. чысленных статій нт. етнічной та народовой ідентифікациі Шлезаків і культуровой спeцифікы реґіону.

Дебату буде вюл др габ. Марцін Любась, котрий занимат ся социяльно-культуровом антрополоґійом і робит в Інституті Социйолоґіі ЯУ. Його науковы заінтересуваня тыкают сучасной антрополоґічной теориі, або політикы вельокультуровости.

kim_sa_slazacy

Справа Шлеска і вызнаня Шлезаків як етнічной меншыны подля закону з 6. січня/януара 2005 рока о народовых та етнічных меншынах в Польщы, фурт повертат до політикы, не лем реґіональной. Рух Автономіі Шлеска то орґанізация, котра намагат ся попри вызнаню шлезской народности, сотворити і автономічний реґіон в історичных границях Вышнього Шлеска. На нашым портали деякій час тому інформували сме про громадяньскій проєкт о шлезскій меншыні (м.ін. гев).

фот. “Slunsko nacyjo” by Lajsikonik – Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселый проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі