Голосник

Лемківскій Річник 2017 – до придбаня

Стоваришыня Лемків печатало свій книжковий періодик – «Лемківскій Річник 2017», якій є уж доступний до придбаня. Тогорічний Річник є інчий, а бодай новий з парох причын, про якы пишеме долов. 

«Лемківскій Річник 2017» Стоваришыня Лемків задумало присвятити такой в цілости 70. річници злочынной акциі Вісла. Другом важном датом з нашой траґічной істориі є 100. річниця од ліквідациі концетрацийного лаґру в Талергофі. Як можеме чытати в вводным слові – в Річнику находит ся материял як раз посвячений в більшости тым двом історичным подіям, якы были направлены на вынищыня нашого народу. 

Спис выселеных

Тогорічне выданя, по тексті присяченым округлій річници од ліквідациі талергофского лаґру, зберігат в собі іменний спис выселеных родин з Сандеччыны та Шляхтівской Руси. В і так обшырным выданю, повело ся помістити лем села з новосандецкого і новоторжского повітів, але то і так близко 10 тис. выселеных –  бодай третина вшыткых Лемків выгнаных в 1947 році. 

Спомины выгнанців 

В дальшій части «Лемківскій Річник 2017» находит в собі спомины жывых свідків подій сперед 70. років. То списаны спомины од люди, котры перешли і памятают акцию Вісла. Як во вступі пише ведучий СЛ – Андрий Копча: Перетырвали сме завдякы поколіню, спомины котрого поміщаме в тогорічным «Лемківскым Річнику», завдякы людям, котры пережыли акцию Вісла і дают свідоцтво правді. Єдны вернули ся Домів, другы остали на чужыні, але і єдны, і другы фурт сут Лемками і на такых выховали своі діти і внуків. Велика Ім за тото пошана, як і вшыткым Лемкам, котры остали при своім. 

Редакция памятала на ювілятів 

Традицийно в періодику што рік презентуваны сут персоны найбільше заслужены нашій справі, якы даного рока празднуют округлу річницю народжыня. Місце в «Лемківскым Річнику 2017» остало найперше посвячене русиньскому патріоті і політикови, Павлови Стефановскому, якій скіныл 85. років. Дальше, о пят років молодшым ювілятом явил ся Укач Возняк, заслужений учытель лемківского языка в Ліґници і активіста СЛ. Наймолодшым з трійкы є Петро Трохановскій – Мурянка, якому выполнило ся 70. років. То дітина акциі Вісла, а при тым творця і долголітній шефредактор спочатку «Лемківскых Каледнарів», а пак «Лемківскых Річників», якы фурт выдає СЛ. 

Тот Річник о тілько новий, што загальной редакциі піднял ся тым разом Севериян Косовскій. Редаґуваня одбывало ся за консультацийом з Петром Трохановскым, якій подля слів А. Копчы, достал т.р. од него «вільне» з нагоды свого округлого ювілею. За причыном того, што редакция хотіла выданя посвятити предовшыткым річници выгнаня, змінена остала тіж концепция «Лемківского Річника». Того рока остал він поділений на дві части, т.є. «Історию» та «Ювілятів». 

Ціле выданя збогачене є о сучасны, як і предовшыткым архівальны фотоґрафіі, м.ін. з жытя ювілятів. 


Ціна єдного примірника то лем 10 зл. Замовліня мож складати під майльовым адресом: seweryjan@lem.fm.  В прим. замовліня на обшыри Ліґници, Вроцлавя – мож особисто одобрати. Грошы (в тым кошты пересылкы по добесідуваню з продаючым) належыт вплачати на банковий рахунок Стоваришыня Лемків: 

ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA ŁEMKÓW

BANK PEKAO S.A. w Legnicy
NRB : 03 1240 1473 1111 0000 2521 9690

(z dopiskiem: zakup Łemkowskiego Rocznika)

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселый проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі