Голосник

Людвіґ ван Бетховен, «З повагом», просит Павел Малецкій – неділя, 20.00 год.

Обіцюючу будучніст передвиділ Моцарт, котрый был його камаратом. Вчыл ся в Йозефа Гайдна. Єден з творів мал дедикувати Наполеонови, але коли тот сам коронувал ся на цисаря, зрезиґнувал з того. До днес є найважнійшым композитором в істориі – Бетховен.

Людвіґ ван Бетховен вродил ся клясиком, вмер як романтик. В істориі музикы єст особливым приміром. Не лем зато, што жыл і творил на зламі епох – клясицизму і романтизму, выдатні причыняючы ся зрештом до створіня той другой. Бетховен є синонімом творці, назвиско котрого знают вшыткы, хоц може не знают што, чом і коли скомпонувал.

Бетховен то тот, творы котрого грат ся всядиль (під каждом ґеоґрафічном шырокістю), творы котрого каждый шануючый ся артиста має в своім репертуарі, бо все нима притягне публику. Бетховена од все (значыт од початку ХІХ ст.) слухали міщане, бо для еманципуючой ся ґрупы міщан Бетховен компонувал. І так з нима остал, хоц світ не перестал ся міняти – што не означат, же Бетховен є днес анахронічный. Нич з тых річы – є пробом, тестом для новых ґенераций інтерпретаторів, бо потенциял його штукы є властиві неограниченый.

Творчіст Бетховена то ідеальне получыня формы з емоцийністю, а тіж класикы з романтизмом. Творы того композитора высловлюют ідеі свободы, захопліня над красом натуры і жытя, та постулят взаімного братерства і вызнаня особистой гідности.

В проґрамі выслухате м.ін. його славной сонаты і дакус клясикы інчых клясиків.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі