Голосник

Малюване яйце

Декотры мают веце як другы, а якоси іх нияк тото не тішыт. Ґазета для русиньского народа ч.2. за 1912 р. пояснят причыну. Навет коли сива кобыла нам здохне, то ліпше як бы нам малюване яйце придали.

Зато тішме ся штоден тым, што маме. Бо все можеме мати більше (яєц).

00003

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі