Голосник

Методычна конференция учытелів лемківского языка

В днях 24.-25. жолтня 2015 ґорлицкій Осередок Православной Культуры «ЕЛПІС» орґанізує методычну конференцию для учытелів лемківского языка і осіб заінтересуваных вчыньом лемківского языка (напр. студенты). Ініциятыва передвидує выміну досвідчынь, омовліня тем і проблемів, звязаных з вчыньом лемківского языка.

Полний проґрам буде поданий до 1. жолтня т.р., а пропонувана тематыка варштатів то:

  • Специфіка вчыня в лученій ґрупі,
  • Прирыхтуваня ся до лекциі (сценариі занять),
  • Сучасна лемківска лексыка,
  • Проґрам вчыня лемківского языка в опертю о проґрамову основу МЕН,
  • Лемківска освіта в Польщы (сучасний стан),
  • Креатывніст в роботі учытеля (актывізуючы методы).

Орґанізатор заохочує вшыткых заінтересуваных до чынного влучыня ся в перебіг конференциі през напр. прирыхтуваня прелекциі, показовой лекциі, ріжного рода задач ітп.

Охочы взяти участ в конференциі прошены сут о пропозициі выступлінь і контакт до 20. вересня 2015 р. з п. Мирославом Дубец (тел. 609 725 488, е-майль: elpis@vp.pl).


В рамках проєкту передвиджены сут тіж едукацийны прогулькы для молодежы з ґімназияльных шкіл ґорлицкого повіту (по 30 осіб). Вшыткы кошты (переізд, полуденок, вступне) забезбечат орґанізатор. Плянуваны выізды то:

  • Зындранова – Скансен (19.09.2015),
  • Прогулька стежками І. Русенка (26.09.2015),
  • Санок – Музей ікон (10.10.2015),
  • Крениця – Музей Никыфора (17.10.2015).
Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - редактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі