Голосник

То народне было віче з цілой Верховины, І выбрало «Руску Раду», уряд Лемковины

0
5. грудня 1918 р. делеґаты зо 130 лемківскых сел проголосили основаня Головной Руской Рады, яка дала початок Рускій Народній Республиці Лемків.

Світовий Конґрес Русинів схвалил, што подіі повязаны з державотворчым процесом на Лемковині мают быти упамятняны і торжествуваны каждого рока як Ден Русинів на Лемковині.

Од 2015 р. основну роботу над спомянутыма упамятнінями веде Стоваришыня Руска Бурса в Ґорлицях. Шторік святкуваня зачынат ся в Пряшові при гробі і при памятнику Будителя Русинів – Александра Дыхновича. Того рока, головны подіі присвячены 100. річници проклямуваня Руской Нардоной Республикы Лемків будут проходити в суботу 8. грудня/децембра в Пряшові, Фльоринці і Ґорлицях.

Зато 5. грудня/децембра в радию ЛЕМ.фм в само полудне буде высыланий русиньскій гымн «Я Русин был» на слова Будителя, і лемківскій гымн «На Лемковині» скомпонуваний Ярославом Трохановскым на слова Івана Русенка.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар