Голосник

Печатня – Лемківскій Річник

Днес в програмі – печатня – запрашаме на стрічу з Петром Трохановскым шефредактором головных лемківскых часописів, альманахів і книг.

Оповіме про роботу при выдавництвах і подякуєме за дописы трьом найактывнійшым дописувачам, а головні Богданови Горбальови.

(спис выбраных дописів Б. Горбаля – http://lemko.org/scholar/horbal/index.html)

 

  Будеме радити про редакторску роботу в лемківскых медиях і про можливіст практыкуваня в мастера лемківского слова. 

 

“Лемківскій Річник” то альманах выдаваний як додаток до часопису “Бесіда” од 2001 рока, скорше од 1994 рока был то “Лемківскій Календар”.

 

 

за фоткы “Голосу Ватры” і першого чысла “Бесіды” дякуєме В. Максимовичови – сайт / lemko.org

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі