Голосник

Першом мадярско-галицком желізницьом до Лабірця

Польскій порталь “Колейовий рынок” приносит інформациі про чысленны інвестициі, котры проходят на колейовых штреках в підкарпатскым воєвідстві. Серед інчых дестинаций в обшыри заінтересуваня реґіональной дирекциі в Ряшові сут такы штрекы, што ведут в напрямі Лемковины – ч. 106 (Ряшів – Ясло),  ч. 107 (Загіря – Лупків) і ч. 108 (Струже – Коростенко). Тырвают роботы над реконструкцийом желізниц, тракций та процедура купуваня новых потягів до проєктуваной аґломерацийной ряшівской колеі.

Як заручат воєвідскій маршалок – Владислав Ортиль, ідут стараня власти над приверніньом трансграничных споінь з Украіном, через перехід Коростенко-Хырів і зо Словацийом через лупківскій тунель. Єднаня зо словацкым колейовым партнером сут барже заавансуваны і скоро можеме діждати ся курсів потягів од стациі в Загірю через Тарнаву, Чашын, Морохів, Мокре, Щавне-Куляшне, Репедь, Команчу, Ославицю, Лупків а дале тунельом до Полаты, Выдрані аж до стациі в Меджелабірцях на Пряшівскій Руси.

Перша мадярско-галицко желізниця была побудувана в роках 1870-1874, спояючы Будапешт зо Львовом.

Фото – вікіпедия.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі