Голосник

Покликаня новой Рады дс. Нематерияльной Культуровой Спадковины

Міністерство Культуры і Нацийональной Спадковины поінформувало о покликаню новой Рады дс. Нематерияльной Культуровой Спадковины. 13. марця 2019 р. при участи Віцеміністер Культуры, Ґенерального Консерватора Памяток проф. Маґдалены Ґавін прошло перше засіданя Рады в новым складі. Протягом стрічы вручено новым членам рады покликаня. Подякувано тіж за дотеперішній вклад в роботу над нематерияльном культуровом спадковином в Польщы.

В склад рады вошло 21 осіб, іх каденция буде тырвала до 2021 р. Серед членів рады сут науковці та експерты з розмаітых учелен, музеів ци інституций, м.ін. з Інституту Культурознавства Університету Мариі Кюрі-Склодовской в Люблині, Польского Народнознавчого Інституту, Інституту Штукы Польской Академіі Наук, Стоваришыня Народных Творців ци Етноґрафічных Музеів во Вроцлаві та Торуні.

Од 2015 р. на Державным Списку Нематерияльной Культуровой Спадковины сут уж 22 вписы, а на Світовым Списку Юнеско явил ся першый польскій впис, котрый тыкат вырабляня краківскых різдвяных ясел. На засіданю дебатувано м.ін. о новых внесках о впис на реченый Світовый Список. Державный Список рыхтуваный є на основі принципів принятых згідні з Конвенцийом Юнеско од 2014 р. Є то листа проявів жывой нематерияльной спадковины з обшыри Польщы і має выключні інформацийный характер. Веде ю Міністер Культуры і Нацийональной Спадковины во спілпраци з Нацийональным Інститутом Спадковины. Внескы провірены під формальным оглядом опініює речена Рада.

При розсмотрюваню внесків о впис елементу спадковины даной соспільности на Державный Список Нематерияльной Культуровой Спадковины браных є до увагы пару вымогів, м.ін. передаваня з поколіня на поколіня і постійне одтваряня через спільноты і ґрупы традиций, звыків, знаня, практик, котры вызнают як своі, ци опрацуваня пляну охороны, жебы забезпечыти елемент спадковины і підтримати його продолжаня.

На державным списку находят ся м.ін. кашебскє вышываня жуківской школы, жывєцко-сускє чачкарство, надбужаньскы ткацкы традициі і інчы. Як дотепер брак є вписів о дакых традициях, звыках ци обрядах звязаных з лемківском культуром. Внесок о вписаня може зложыти дана ґрупа, спільнота, яка хоснує даны традициі, або позаурядова орґанізация.

Цілый реґулямін мож найти за тым мотузком.

Фот. Анна Бжезіньска, перебора авторства А. Ващенюк зо села Долгобороды

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі