Голосник

Проґрам Театру Александра Духновіча в Пряшові на місяць юн 2018

0
Приносиме вам проґрам Театру Александра Духновіча в Пряшові на місяць юн 2018-го року.

13-го юна 2018

Бетярькы (Велика сцена, 19.00 год.)

Пінязі владнуть світу… Здобыти ся дадуть нелем досправдовов роботов, але і участьов в різных конкурзах ці „reality show“. О єднім із такых способів вырішають і дві молоды україньскы дівкы. Тоты реаґують на повідомліня америцькой міліонарькы, котра вырішыла подаровати цілый маєток найсімпатічнішій лесбійскій парі бывшого СССР. Сітуація ся комплікує, кідь Америчанка, походжіньом так само Українка, прийде на Україну… Пєса Бетярькы сучасной україньской авторкы Наталії Уваров є повна неочекованых переломів, комічных сітуацій і несподіваного кінця.


Выступліня ТАД мімо Пряшова:

5-го юна 2018

Ізба ч. 6, Театер Павла Орсаґа Гвієздослава в Братіславі, 19.00 год.

Ошарпаный павілон на краю шпыталю десь в російскій ґубернії. Тримають в нім тых, котры в реалнім жывоті не фунґують нормално. Котрых справованя не є полдя норм. Суть мімо нашой реаліты. Як кібы были забытыма ролями з якыхсь стародавных пєс… Не робить ся ту терапія, нихто їх нияк не лічіть. Павілон скоріше припоминать тюрму як санаторію. Веде го лікарь Андрій Єфіміч, резіґнованый, котрый пахтить по свободі, пересвідченый о тім, же вшыткы людьскы страсти суть без значіня в одношіню ку вічности. Єдного дня пустить ся до бісіды із паціентом Іваном Дмитрійовічом Ґромовом. Андрія Єфіміча очарить запаліня, котре іщі є в Ґромовови, присвоїть собі його приготовленость змінити тоты обставины. Оцінить його тугу: просто жыти. В єднім моменті зачне лікарь навщівльовати паціентів частіше. І в санаторії зачне ся бісідовати. О людьскых тугах, о ненаповненых снах і ідеалах, любвах, намірах, жывотных очекованях… О промарненых жывотах. На світло світа выходять скрыты токы людьскых інштіктів. Ізба ч. 6 чутливо і прозірливо дотулять ся вопросів вины і зодповідности, хворомысельности в сполочности, тілесности і метафізікы. Ненаповнительности людьской долі. Пєса дає до взаємного балансу думку і сценічный образ збудованый на богатій фантазії, сценічній поезії, візуалній імаґінації і неочекованости до себе запасованых сітуацій.

9-го юна 2018

Фараоны, Културный дім Ортутова, 17.30 год.

Фунґованя колхозу, в котрім панують класічны стереотіпы о діліню роботы на хлопску і женьску, нарушыть єдного рана вість і вычеряню позіцій. Там, де стояли хлопи, будуть жены і навспак. Што ся стане, кідь хлопи – функціонарі, нараз будуть женами, котры ся старають о обыстя? Комедія Фараоны приносить гуморну і выдарену моделову сітуацію на тему перевернутя сполоченьскых роль.

10-го юна 2018

Фараоны, Културный дім Волиця, 15.00 год. 

16-го юна 2018

Медвідь, Спросины, Културный дім Чертіжне, 18.00 год.

Дві єдноактовкы од Чехова – Медвідь і Спросины. Тоты пєсы ся часто уваджають як части єдного представліня. Звязує їх сполочна тема одношіня мужа і жены, котре ся формує  через здолаваня баналных і безсмыселных барьєр і котре наконець завершыть ся взаємнов сімпатійов. Далшым сполочным меновательом тых двох пєс є сміх, сміх од зачатку аж до кінця, котрый тоты дві представліня проводить веце як сторіча по сценах професіоналных і аматерьскых театрів на цілім світі.

17-го юна 2018

Фараоны, Културный дім Репеїв, 15.00 год.

20-го юна 2018

Краль Убу, Зволен, 18.30 год.

Татко Убу є товстый, нечестный, глупый, незрілый, некомпетентный, ненасытный, крутый, боязливый і підлый. Наперек тому, но правдоподобно скоріше як раз зато, тота карікатура высоко поставленого політіка прийде у фіктівнім польксім кральовстві ку властям, накраде, зожере і зничіть, што ся лем дасть. Історія Татка Убу є абсурдно комічна і гуморна, но єдночасно в нас выкликує вопрос: што докаже заставити ненасытну людьску тугу по моци і маєтку? І докаже єй обще штось заставити у аморалных особ без одношіня до такых вартостей, якыма суть правда, право і справедливость? Політічно-воєньска авантура Татка Убу є пародійов рецесістічного французького автора Алфреда Жарі на класічны театралны пєсы. Оріґінално пєса про ляльковый театер, котра вже на кінцю 19-го столітя в Паріжі в театрі Théâtre de l’Œuvre выкликала шкандал, наконець стала ся ключовым текстом про як раз выникаючі умелецькы напрямы, якыма были дадаізм, суреалізм і абсурдный театер. Но сучасна політічна сітуація нелем в Польщі жанрово тот твор посувать скоріше до реалізму аж гіперреалізму.

22-го юна 2018

Краль Убу, Народный дім Мартін, 17.30 год.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар