Голосник

Родинны цінности

Дакус про вітцівску любов до діти. Наука – духовна і поучытельна ґазета для угро-руского народа в ч. 7 за 1913 р. пояснят, што тота любов єст тым більша, чым векша полегота в коштах. Так мож было думати перед придуманьом модерных социяльных проґрамів. Днес в Польщы найліпша єст друга і кажда слідуюча дітина. Лем на тоты мож взяти 500+.

 наука

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі