Голосник

Штуденты з російского Перму оправльовали цінтері в Миковій

Ґрупа десятьох высокошкольскых штудентів з Перму, в Російскій федрації, оправльовала два войновы цінтері з Першой світовой войны, котры находять ся в русиньскім селі Микова, в окресі Стропків. Інформовав о тім словацькый денник Korzár.

На теріторії днешньой Словакії войовало і вмерло перед веце як сто роками много вояків з реґіону Уралу. Бріґада штудентів з Перму є резултатом дакількорічной співпраці Клубу вояків Гуменне і членів Пермского воєньского історічного клубу Восточный рубеж.

Інтересують ся родаками

Як інформовав денник Дмитрій Лобанов, котрый вів ґрупу пермскых штудентів, условієм было прийти на місця, де суть без похыб похоронены російскы вояци або офіціры. Кедьже часу не было много, председа Клубу вояків Гуменне Маріян Кушнір выбрав Микову, о котрій знав, же має два малы цінтері.

„Центром їх інтересу є 195-ый Троїцько-Серґеївскый полк, котрый войовав на тых місцях в рамках XXIV. Армадного корпусу російской армії,“ інформовав Кушнір. Якраз в тій армадній формації войовали жытелі Перму і Пермской области. Бої проходили од новембра 1914-го року до мая 1915-го року і почас офензівы од Бардейова по Снину вмерло за словами Кушніра аж 50 тісяч вояків.

Роботы на двох цінтерях

Як вже было спомянуто, Микова має аж два войновы цінтері. Село подля старосты Душана Джулы не має грошы на їх утримованя, шторік діставать Микова од Міністерства внутрішніх справ Словацькой републікы лем 150 евр на кошіня. І зато добровольників з Перму привітав.

На цінтері, котрый находить ся на кінцю села, штуденты одстранили прогнитый пліт, вымінили централный крест і дали новы кресты. На тім місці остатнього одпочінку є похороненых пять російскых і шість австро-угорьскых офіцірів а трьоми російскы вояци, котрых ідентіта ся не знать.

На другім цінтері, котрый є коло сельского, штуденты натерли існуючі кресты і на централный крест дали памятну таблу. На тім цінтері є похороненых сім вояків, пять їх было з австо-угорьской і двоми з російской армії.

Бріґадници зробили фалат роботы уж перед тым, як пришли на Словакію. З архівів зробили список вояків з новембра 1914-го року, коли на тій теріторії проходили тяжкы бої, котры ту вмерли або пропали без сліду.

„Нашов задачов є зробити інтернетовый портал про тых, котры глядають свою родину, жебы собі могли выглядати, де і на котрім місці суть тоты люди похоронены,“ повів про портал Лобанов, котрый вірить, же за рік ся їм то подарить.

Штуденты навщівили і гуменьскый войновых цінтерь, Дуклю ці кріпту, котра находить ся в селі Осадне.

Цінтері выникли аж за републікы

Войновы цінтері, котры находять ся в Миковій, выникла аж за Чехословацькой републікы, в юлі 1922-го року. Остаткы жертв похороненых на цінтері коло того сельского были ексгумованы з околіці села. Три трупы были ексгумоаны з близкой околіці села, три трупы были похоронены на коті 515 і єден на коті Камяна. Ексгумачна комісія робила під веджіньом верьхнього стражмайстра Рудолфа Вашатка і стражмайстра Вілема Прохазкы, котры служыли в Габурі.

І другый цінтер выникнув в тім самі часі, в місяці юла 1922-го року. Бо жандарьска станіця в Габурі дістала приказ ексумовати і тіла павшых, котры были похоронены на фундушах містных селянів. Было вырішено, же остаткы будуть похоронены на фундуші Яна Калиняка, котрый про тот замір дав свою парцелу.

В меджівойновім періоді были войновы цінтері під справов Жандарськой станіці в Габурі, пізніше Жандарьской станіці в Малій Поляні.

Жрідло фотоґрафії: kvhbeskydy.sk.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі