Голосник

«Слово» – 2-га неділя по Сошетствії Святого Духа – неділя, 9.00 год.

0
Днешня неділя нам говорить о кликаню першых учеників, жебы ішли за Хрістом. Ісус, видячі Петра і Андрія як їмають рыбы, кличе їх за собов і обіцять їм лов не рыб але людьскых душ, до сіті вічного жывота. Они реаґують на Його слова і ідуть за ним.
Потім кличе другых двох братів Якова і Йоана, котры справляли сіті зо своїм отцьом Зеведейом. Они так само одповіли подобно першым. Зохабили свойого отця Зеведея, а такой ішли за ним. Як тото слово може односити ся ку нам? Тадь Ісус уж не ходить по землі, жебы сьме могли його наслідовати.
Св. Василій говорить, же така дорога є про нас закрыта. Но можеме духовно наслідовати Хріста. Брати штодень свій крест, вірити його словам, жыти подля євангелія. І так деншнє слово не є адресоване лем тым, котры мають дале продовжати науку Хріста як священици, єпікопы ці тоты, котры мають зохабити тот світ і жыти про Бога як монахы, но тото слово є адресоване каждому хрістіанови: ці робітникови, ці учітельови, політікови, жені стараючій ся о свої діти, ці будькому в будьякій функції, будьякого поставліня. Но наслідовати значіть і зохабити, одречі ся себе, старого чоловіка, старого способу живота. Св. Василій часто припоминать: жыти в Божій присутности і на Його славу. Бо ці жыти в гріху, привязаности ку земному, в еґоїзмі, скупости, роскошах, може быти на Божу славу? А так і про нас є важне тото рішіня, котре зробили апостоли: такой зохабили свої сіті. Тото слово обгортать вшытко. І нам каждый день говорить Подь за мнов і днешній день.
Прото просьме, жебы сьме і мы одповіли так як апостолы. Такой зохабили свої сіті а ішли за ним не місцьом, але росположіньом нашой волі, нашой душі. Бо Ісус є каждого дня із нами. Як і повів: Я з вами по вшытки дні… Слава Ісусу Хрісту!
В неділю, 10. юна 2018 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян ЧСВВ. Повторіня 10. юна о 15.00 о 20.00 год. і 11. юна о 2.00, год. за русиньскым часом.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Фото: Domus Galilaeae. Жрідло: Wikipedia.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар