Голосник

«Слово» – 23-тя неділя по Сошествії Святого Духа Неділю – неділя, 9.00 год.

0
Днешнє Боже слово перед нас ставить подію, як Ісус пришов со Ґадариньского края. Там го стрітив чоловік із міста, в котрім были демоны. Пробовали го повязати ланцами і оковами, но без успіха. Не бывав в обыстю, але в гробах. Як збачів Ісуса закричав: Што тя до мене, Ісусе Сыну Найвысшого Бога? Прошу тя не муч мене.

Ту видиме, же хоць не маме спомянуте о тім, же бы Ісус словами выганяв злого, лем його присутность значіла про злого духа лем єдно: одыйти із чоловіка, в котрім быв довгы рокы. Далшу безсилность злого видно в тім, же демоны, котрых было велике множество, го просять, жебы могли войти до свинь, котры ся пасли недалеко. Ісус їм дозволив. Не зато, жебы злому зробити по волі, але жебы указати, яке зло го опановало, і же без Божого дозволіня злый не може нич. Наслідком того свині верьгли ся до моря і пропали. Пастырі ішли росповісти в місті, што ся стало. Народ вышов оперед Ісуса і просив, жебы одышов із їх края. Бояли ся, жебы не потерпіти іщі векшу шкоду, кедь Ісус зістане з нима довше. Намісто того, жебы дяковали за ослободжіня того чоловіка од так великого зла, веце собі цінили свині, і їх страту тримали за векшу шкоду, як здравля єдного з них, котрый терпів так тяжкы мукы од злых духів.

Тото ся може одбывати і в нашім жывоті. Много раз собі чоловік цінить своє поставліня, карьєру, богатство веце, як жывот із Богом, як вірность Божому слову. Боїть ся, же буде мусити то пожертвовати. Же зазнать даяку страту. Же мусить зохабити уж добрі познаты выходжены стежкы. Но на прикладі того бісноватого видиме, же стрітнутя з Ісусом не было про нього стратов, але навспак, значіло про нього набыти новый жывот. Він ішов і всядыль оголошав, што йому Ісус зробив.

Не бійме ся іти до того різіка з Ісусом. Бо якый хосен має чоловік, кедь бы і цілый світ быв його, но пошкодив бы душі? Ісус пришов, жебы чоловіка ослободити з рабства смерти, гріха і діявола. Пришов отворити нам небо. Вшытко земне є лем до часу і зо собов то чоловік не може взяти. Не ставме тото земне, матеріалне часне над то, што є вічне. З Ісусом ниґда не тратиме, але набываме. Ту, на тім світі і у вічности. Слава Ісусу Хрісту!

В неділю, 4. новембра 2018 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян ЧСВВ. Повторіня 4. новембра 15.00 о 20.00 год. і 5. новембра о 2.00, год. за русиньскым часом.

Фото: Уздравліня бісоватого в Ґадариньскім краю (Straßburger Münster). Жрідло: Wikimedia.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар