Голосник

«Слово» – 4-тя неділя по Сошествії Святого Духа – неділя, 9.00 год.

0

Дорогы радіослухачі! Ісус приходить до Капернауама, де ку ньому приходить стотник, котрый мав хворого раба (молодый слуга), але котрого він любив. Просить Ісуса о поміч: Мій слуга лежыть дома невладный. Ісус му одповів, же прийде і выздравить го.

Но тот стотник одповів: Я не достойный твойого приходу під мою стріху, повідж лем слово а слуга буде здравый. А ку тому додав: Бо і я мам під собов вояків і рабів. Кідь єдному повім ідь, він іде; другому прийдь прийде… Ісус ся зачудовав над так великов віров а повів тым, што ішли за ним: Таку велику віру я не нашов у никого в Ізраілі. А потім додав слова, котры як бы не мали звязок з тыма оперед: І прийдуть многы од выходу і западу і засядуть з Авраамом і Сааком і Яковом в Царьстві небеснім, а сынове царьства будуть вержены вон до тмы. I наконець повів стотникови: Ідь най буде так, як ты увірив. І в тій годині ся слуга выздравив.

Кідь ся присмотриме глубше днешньому слову євангелія, што нам оно хоче повісти до нашого жывота? Ісус вказує на велику віру стотника. Він хоць быв поган, мав векшу віру як Жыде, котры мали закон, у котры были свідками чудесных діл, як в історії выбраного народа, так і од Ісуса. А предці не увірили. Тот стотник нелем увірив, же Ісус мав міць привернути здоровля його слугови, но іде і далше. Не треба, жебы-сь ходив під мою стріху, Твоє слово достаточнє на то, жебы діло было зроблене. Ісус хвалить так велику віру. Стотник увірив, же Ісус не є звычайный чоловік. Ісус уж о нім говорить, кідь додавать, же прийдуть многы од выходу і западу, то є із поганьскых народів і увірять і будуть наслідниками царьства. А сынове царьства будуть вержены вон до тмы. Тыма словами нелем адресує напомянутя Жыдам, але і нам. Бо може і мы хвалиме ся, же сьме сынове Царьства, нового Божого народа. Но важным є, жебы за нашов віров ішли і діла. Стотник увірив і наслідовало діло (выдзравліня його слугы). Най буде так, як єсь увірив. І євангеліє додає: в тій годині быв здоровый.

Просьме собі холем частку той великой віры стотника, жебы за нашов віров ішли і діла. Най собі усвідомиме міць Хрістового слова, же Він є тот, котрый має владу над жывотом і смертьов, котрый раз прийде судити жывых і мертвых. Він є правдивый Бог і правдивый чоловік. Жебы за нашов віров слідовали і діла нашого жывота. Слава Ісусу Хрісту!

В неділю, 24. юна 2018 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян ЧСВВ. Повторіня 24. юна о 15.00 о 20.00 год. і 25. юна о 2.00, год. за русиньскым часом.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Фото: Ісус і стотник в Капернаумі Жрідло: Wikipedia.

 

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар