Голосник

«Слово» – Неділя сліпородженого – неділя, 9.00 год.

0
Послідньов недільов Пасхалного часу є Неділя сліпородженого. Днешнє єванглеіє нам говорить о події, коли Ісус Хрістос выходячі із храму увидів чоловіка сліпого од народжіня.

На вопрoс учеників, хто згрішыв, ці він, ці його родічі, же народив ся сліпым, Ісус одповідать: Ани він, ани його родічі, но мають ся вывити Божы діла. A потім Ісус плювнув на землю зорбив із глины і слин болото, помазав му очі, і послав го умыти ся до купальні Сілоам. Кедь так сліпый зробив, вернув ся видячім. Но была субота, коли Ісус його выздравив. І так того чоловіка приводять перед раду, де йому намагають ся доказати, же тот, хто його выздравив не є од Бога, же є то чоловік грішный. На што выздравлений одповів: Ці є грішный не знам, но єдно знам, же я быв сліпый а теперь виджу. Они го выгнали. То значіло вылучіня з общества выбраного народа. Закликали і його родічів, котры боячі ся, жебы не были вышмарены зо сінаґоґы, лем ствердлии, же то є їх сын, но як то, же видить, не знають. Як ся Ісус дочув, же го выгнали, нашов його і повідать му, ці вірить в Божого Сына, на што выздравленый одповів: Хто є то Господи, жебы я в нього вірив? Ісус му говорить: ты го видів, а Він із тобов теперь бісідує. А він одповів: Вірю Господи і поклонив ся йому. Ісус при выздравліню сліпого нам хоче повісти, же Він є справды тот, котрый на початку сотворив чоловіка із пороху землі і вдыхнув му дыханя жывота, прото і ту плювнув на землю і з глины зробив болото і помазав сліпому очі. І робить тото новосотворіня його очей і воскрешать нового чоловіка. Отворять му тілесны очі, но і його внутрішні очі, жебы познав свого Сотворителя. Далше тым, же го посылат до Сілоаму указує, же Він є тот посланый Спаситель од Бога, котрый мав прийти на світ, жебы просвітив чоловіка перебываючого в темноті і рабстві гріха і діавола. А тот сліпый стоїть перед троякым выпробованьом. Послухняности – ідь умый ся; терпіня – водили го перед раду на суд; віры – віриш в Сына Божого?

Най і тото днешнє слово підкріпить нас в нашій послухняности Божому слову, в твердости, коли про тото слово приходить і терпіня ці пронаслідованя; у вірі, же Хрістос є справды Божый Сын, котрый зышов на землю, став чоловіком, воскрес із мертвых, возніся до неба і знова прийде у славі як Царь і Судця вшыткых. Жывых і мертвых. Хрістос воскрес!

В неділю, 2-го юна 2019 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян, ЧСВВ. Повторіня 2-го юна о 15.00 і 3-го юна о 2.00 год. за русиньскым часом.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Фото: Ел Ґреко о ««Хрістос лічіть сліпого». Жрідло вікіпедія.

 

 

 

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар