Голосник

«Слово» – Неділя Томина – неділя, 9.00 год

Чоловік ся в жывоті стрічать зо сітуаціями, кедь ся выжадує віра. Штудент мусить віров приїмати знаня про авторіту учітеля. Кедь собі купиме даякый выробок, чітаме мануал, як то хосновати, операме ся о авторіту того, хто выробив.

Теперь пережываме Пасхалный час. Прославляме Господа, котрый воскрес із мертвых. По своїм воскресіню многыма докозами досвідчів, же жыє. Операме ся о авторіту самого Бога. Появив ся женам, коли утікали од гроба, видівши ангелів. Двом ученикам ідучім до Емаус дав ся спознати при ламаню хліба. Появив ся і Петрови. А першого дня вечур пришов ку ученикам через заперты двері і звістує їм: Покій вам. Вказав їм рукы, ногы і пробите ребро. Взяв і їв перед нима. Яка радость наповнила учеників. Цілый тот день ся операли о авторіту свідків а теперь Го видять своїма очіма. Но Тома, єден із них, не быв там. А кедь му они надхнено бісідовали, же Хрістос воскрес, він їм холодно одповів: Покы я не дам свій палець а нехоплю ся його ребра, а так ся не пересвідчу, же то справды Він, не буду тому вірити. В такій темноті невіры перебыв Тома цілый тыждень. О вісем днів Ісус пришов ку ним тым самым способом. Знова звістує їм покій. А так обертать ся ку Томови: Подь, влож свій палець і дай свою руку, хоп ся мого ребра, поїмай своїма руками, а не будь невіруючій, але віруючій. Тома на то скрикнув: Господь мій і Бог мій. А Ісус сам потверджує його віру: Ты єсь увірив, бо-сь ня видів. Блажены, котры не виділи і увірили.

Євангеліє днешньой неділі кінчіть тыма словами: Тото є написане, жебы сьте вірили, же Хрістос є Сын Божый, а як віруючі мали жывот в його імени. Тото блаженсво – блажены, котры не виділи а увірили – ся може односити і ку нам. Ісус доволив тото невірство Томы, жебы зробити твердов нашу віру. Прото і днешня неділя ся називать і Недільов обновліня – то є обновліня віры у воскресіня. А так най тото невірство а потім віра доказана через палець і руку зробить твердов нашу віру. Жебы сьме не лем нашыма устами голосили тому світу воскресіня Хріста, але і нашым жывотом і нашыма ділами, жебы сьме досвідчовали, што говориме нашыма устами в тім пасхалнім часі: Хрістос воскрес!

В неділю,  5. мая 2019 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян ЧСВВ. Повторіня 5. мая 15.00. і 6. мая о 2.00, год. за русиньскым часом.

фото: Дуччо ді Буонінсеня – Святый Тома (фраґмент), wikipedia

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі