Голосник

«Слово» – праздник архангела Михаіла – неділя, 9.00 год.

На початку книгы Бытія чітаме слова: Бог сотворив небо і землю. Окрем того видимого світа сотворив і неведимый світ.

До того невидимого світа належать духовны бытости – Ангелы. На початку вшыткы ангелы были добрыма. Так як і чоловіку тыж і анеглам Бог дав тот цінный дар – слободну волю. Ангелы мали рішати ці остануть вірны Богу або ні. Частка ангелів на чолі з найкрасшым із них Луціфером поставила ся проти. Збунтовала ся проти Богу. На чолі добрых ангеліх стояв Михаіл Архангел, котрый своїм меном Хто як Бог – зверьгнув із неба тых, котры збунтовали ся і так стали ся з них демоны або діяволи. Ангелы, котры зістали Богу вірныма приближіньом ку Богу стали ся неспособныма ку злу. Їх воля выберать лем добро, повнить волю Божу і помагать людям набыти вічне блаженство неба. Злы ангелы, котры выбрали собі жывот без Бога оддаліньом ся од Бога до темноты стали ся неспособныма ку добру. Їх воля выберать лем зло, противить ся Богу і хоче і людей стягнути до пропасти зла.

Праздник св. Михаіла і прочіх бесплотных сил вказує нам на великость дару слободной волі но і на його одповідность. І мы можеме выхосновати тот дар на наш хосен, коли выбераме добро, повніня Божой волі, любов. Або можеме выхосновати на зло, коли выбераме то, што є противне Богу, Його заповідям і Його волі. Просьме св. Михаіла і собор бесплотных сил, жебы нам выпрошовали благодати, абы наше рішіня была напрямене было ку Богу а не проти Нього. Слава Ісусу Хрісту!


В неділю, 24 новембра 2019 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян ЧСВВ. Повторіня 24 новембра о 12.00 і 25 новембра о 2.00 год. за русиньскым часом.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Avatar

Коментарі