Голосник

«Слово» – Праздник Вознесенія Господа нашого Ісуса Хріста – неділя, 9.00 год.

Ісус Хрістос по своїм воскресіню появляв ся своїм ученикам. Бісідовав із нима о Царьстві Божім, доказовав, же на Нім ся мали выповнити вшыткы Писма. Но Його перебываня із учениками не было таке, як перед тым.

Ісус мав прославлене тіло, котре уж не підлігало законам природы. Міг ся появити, знову ся стратити з оч. Так нам описують євангелія о ученикаы ідучіх до Емаус, котры Його спознали при ламаню хліба. Міг прийти через заперты двері. Так зробив такой першый день по воскресіню при появліню ученикам зромадженым зо страху перед Жыдами. Но на на штиридцятый день їх вывів на Оливну гору, одкы возніс ся до неба. Своїм ученикам дав послідні порады: Не бійте ся, я із вами по вшыткы дні. Зістаньте в місті, покы не будете облечены до силы із небес. А як ученикы смотрили за Ісусом, двоми мужове – ангелы, їм звістують: Тот Ісус, котрый быв взятый (свойой силов), знова прийде так, як сьте го виділи одходити до неба. Ученикы ся вернули з великов радостьов до Єрусалима, перебывали в храмі і очековали приход обіцяного Святого Духа. Чом радовали ся? Тадь уж не мали видіти Ісуса, дефінітівно тілом одышов од них. Но обіцянка, котру їм Ісус дав: Я із вами… Обіцянка, же прийде Потішатель Дух Правды, котрый їх буде вести ку вшыткій правді. А Обіцянка, же Ісус знова верне ся, жебы взяти своїх выбраных там, де і Він є.

І про нас є праздник Вознесенія праздником радости. Ісус одходить, но не зохабив нас самых. Перебывать із нами. Обіцяв і нам Святого Духа. Обіцяв і нам, же верне ся і возьме нас ку собі. Прото напрямуйме свій погляд ку небу. Най нашы слова і діла свідчать о тім, же справды віриме, же Хрістос є Сын Божый, же Його слова суть правдивы і в нашім жывоті. Жебы сьме были учaстны і той славы, котру приготовив своїм вірным. Слава Ісусу Хрісту!

В неділю, 09-го юна 2019 р., о 9.00 год. проґрам «Слово», котрый реалізує єромонах Маркіян, ЧСВВ. Повторіня 9-го юна о 15.00 і 10-го юна о 2.00 год. за русиньскым часом.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Фото: Ікона Вознесенія, 16 ст. Жрідло вікіпедія.

 

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментарі