Голосник

Сумар дня на 12. листопада/новембра 2019 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 8. листопада/новембра 2019 р.

І на Лемковині празднували річницю незалежности Польской Республикы

Вчера, 11. листопада/новембра, проходила 101. річниця незалежности Польской Республикы. З той нагоды в цілій державі орґанізувано ріжны подіі. В Кракові 27 раз курсувал «Патріотичный Трамвай», а вечером на Головным Рынку співано патріотичны пісні. Новом акцийом был ретро потяг, котрый складал ся з паровозу з 1934 рока і пасажерскых ваґонів з років 1925-1930. Його траса ішла з Хабувкы через Мшану Дольну і Лиманову до Нового Санча. В складі потягу, в єдным з ваґонів находила ся специяльна мілітарна експозиция зрыхтувана через Ґрупу Історичных Реконструкций Польского Історичного Товариства. Выставі товаришыли реконструкторы облечены в мундуры з часів І світовой войны. Єдным з одтворюваных героів был Юзеф Пілсудскій. Шумні святкувано тіж на обшыри ґорлицкого повіту. По зложыню квітя на копци Пілсудского в Снітници і службі на войсковым цмонтери в Устю Рускым перенесено ся до Пияльні Мінеральной Воды в Высовій, де одбыл ся концерт, в якым участ брали такых ансамблі як Роса, Ґалицийскій Хор і Дута Оркєстра з Брунар. В Санковій проходил концерт «Моцарт контра Сінатра», a в Ґорлицях того дня головном частю подій было символичне одкрытя муралю «Незалежны Ґорлиці» на улици Мариі Рыдаровской.

Липничане з ювілейом

Ансамбль Липничаны з Липниці Великой 9. листопада/новембра святкувал ювілей 50-літя основаня. Подія зачала ся в липницкым парохіяльным костелі, а пак перенесено ся до будинку Основной Школы в Липници. Вчас ювілею нагороджено заслуженых членів ансамблю Золотым і Срібным Сандецкым Ябком. Окрем того найстаршы отримали фінансову нагороду од новосандецкого старосты. Не были то єдины преміі, ансамбль за ціліст свойой діяльности достал єдноразове дофінансуваня з Маршалківского Уряду Малопольского Воєвідства в высокости 15 тис. зл. Липничаны свою діяльніст зачали в 1969 році з ініциятивы Яна Буланды, долголітнього кєрівника ансамблю. Актуальні ведучом єст Мария Яворецка. Колектив тішыт ся великом пошаном серед етноґрафів і етномузиколоґів за свою автентичніст і вірне одтворюваня культуры Ляхів. На своім конті має вельо нагорід, нп. Золоте Жывєцкє Серце, Срібну і Золоту Паличку ци Осінню Татряньску Статую з Медженародного Фестівалю Фолкльору Гірскых Земель.

Єдным автобусом з Польщы на Словацию

Перша трансгранична ленія в Европейскій Уніі, котра лучыт два сусідні реґіоны, Ораву на Словациі і Підгаля в Польщы, як раз была одкрыта. Реґулярна автобусова ленія получыт Буковину Татряньску, Закопане і Хохолів зо словацкыма містами Зуберец, Оравскій Підзамок і Нижній Кубін. Головныма задачами такого получыня сут поправа односин медже жытелями тых реґіонів і розвиток туристикы. Як інформує Петер Янчович, презес заряду Зебра Бус, што одповідат за обслугу Евроленіі Татры, уж тепер в плянах мают дальшы курсы, котры будут доданы в літнім сезоні. Мария Курос, віцевійт ґміны Буковина Татряньска, підкрислят, же плянує ся одкрыти получыня Бялкы Татряньской з Попрадом.

LEM STATION во Львові

24. листопада/новембра тр. в LEM STATION во Львові пройде концерт в рамках проєкту «Lemkovyna-Lem». То презентация лемківскых пісен в ориґінальным выданю, якє єднат інструменты та інтересуючы голосы, што має забрати слухача в світ правдивой пісні. В проєкті участ берут артисты з ріжных держав, з Украіны – Уляна Горбачевска, режысерка і співачка, з Польщы – Юлия Дошна, Ришард Лятецкій і Мацєй Кудлацік, та Білоруси – Олексій Ворсоба.

Ремонт з Ропі

Од 12. до 13. листопада/новембра тр. на повітовій дорозі Ропа-Грудек-Біла Нижня проходити будут роботы. В годинах од 6.00 рано до 17.00 з дорогового руху вылученый буде одтинок долгости 1.5 км в ґміні Ґрибів од границі ґорлицкого і новосандецкого повітів до Білой Нижньой. Обізды вести будут державном дорогом номер 28 і воєвідском номер 981.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі