Голосник

Сумар дня на 19. листопада/новембра 2019 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 19. листопада/новембра 2019 р.

Не змогло іх Кізє Ребро

В минулу неділю, 17. листопада/новембра, проходила пята уж едиция Ґорлицкых Гірскых Бігів. Подія орґанізувана єст од 2015 рока через Біциґльовый Клюб Ґрупетто Ґорлиці, і як што рока фреквенция дописала, выстартувало близко 400 участників з ґорлицкого повіту і не лем. Траса долгости 22,5 км зачала і закінчыла ся в осередку «Затише» в Высовій, а проходила медже інчыма через Кізє Ребро – найвысшый пункт цілой трасы, Выжній Реґєтів, днес уж порожнє село з єдном символичном дзвінницьом, Реґєтівску Ротунду і вздолж польско-словацкой границі назад до Высовой. Протягом змагань орґанізаторы задбали о участників, каждый з них отримал стартовый пакєт, а на трасі находил ся пункт з закусками. Першых осмеро на меті отримало почестну грамоту і фінансову нагороду, окрем того признано тіж нагороду для найліпшого участника та участника змагань з ґорлицкой землі. Того рока перше місце занял Кацпер Костельняк, а першом женом была Павлина Трач. Нагороджено іщы Анну Вшолек і Станіслава Томасіка – членів Ґорлицкой Біговой Ґрупы.

Інституциі до звиджаня за піл дармо. Тіж на Лемковині

Од 22. до 24. листопада/новембра Міністерство Туристикы і Спорту та Польска Туристична Орґанізация семый уж раз орґанізуют акцию «Польща смотр більше – Вікенд за піл ціны». Подія проходит два разы в році, ярю і осіню, а єй головном задачом єст заохотити вшыткых выйти з хыжы і одвиджати місця і обєкты. Окрем того єст то нагода, жебы выпромувати ріжны оферты поза сезоном. До проєкту приступило вельо обєктів і інституций, такых як нп. Музей Двір Карвациянів в Ґорлицях, Скансен Погіряньского Села ім. Професора Романа Райнфуса та Мазярска Загорода в Лоси. Полный список оферты мож видіти на страні polskazobaczwięcej.pl.

Фільмы проти ксенофобіі

В днях од 18. до 24. листопада/новембра проходит XVII Варшавскій Фестіваль Єврейскых Фільмів. Подія орґанізувана єст од 2003 рока через Фундацию Камера Давіда разом з Музейом Істориі Польскых Євреів POLIN і єст єдном з найбільшых в тій части Европы. Головном задачом фестівалю єст підтримувати єврейску традицию та пошырювати толеранцийны поставы і борба з ксенофобійом. Представляны продукциі то предовшыткым роботы вызнанх творців, але і часто дебюты молодых режысерів з ріжных части світа, з Ізраіля, Німец, Словациі, Японіі, аж і з держав Полудньовой Америкы. Сут то фільмы долго- і короткометражны, фабулярны, анімуваны і документальны. В часі фестівалю признаваны сут преміі Камеры Давіда медже інчыма в катеґориях: найліпшый фільм фестівалю, найліпшый сценарий ци нагорода публикы. Тогорічный фестіваль дедикуваный єст Артурови Браунерови – німецкому продуцентови польско-жыдівского походжыня, котрому признано Гонорову Камеру Давіда 2019.

До купліня образ Варголя

Іщы лем до четверга, 21. листопада/новембра, мож в ґалериі авкцийного дому DESA Unicum видіти унікальну роботу Енді Варголя «Дуляр» з 1982 рока. На выставі запрезентує ся в сусідстві творів штукы зрыхтуваных через вельох выдатных сучасных артистів, м.ін. Владислава Стжеміньского, Войцєха Фанґора ци Яна Лебенштейна. «Дуляр» є образом, якій зосереджат ся на єдным з улюбленых мотивів Варголя – на темі гроша і консумпциі. Робота представлят символ американьской валюты, але гейбы был выбракуваный, не до кінця выполненый фарбом. Його вартіст естимує ся медже 500 а 800 тис. зл. Подібны роботы в Зъєднаных Штатах Америкы переходили і квоты мілийона дулярів. Образ має специяльный номер наданый через Andy Warhol Foundation. Актуальна выстава Авкцийного Дому DESA «Сучасна штука. Роботы на папері» обнимат роботы більше як 70 артистів, серед них і роботы Юрия Новосільского, Тадеуша Кантора, Збіґнєва Бескіньского ци Магдалины Абаканович. 21. листопада/новембра вшыткы будут зліцитуваны.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі