Голосник

Сумар дня на 29. листопада/новембра 2019 р.

Приносиме вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм+ на ден 29. листопада/новембра 2019 р.


Ліквідациі кляс 4-6 в школах в Баници, Ганчовій і Высовій не буде

Вчера, 28. листопада/новембра, в Устю Рускым проходило голосуваня Рады Ґміны в справі принятя буджету на 2020 рік. Єдным з пунктів плянуваного буджету была ліквідация од вересня/септембра кляс 4-6 в Основній Школі в Ганчовій, Высовій і Баници. Ученикы тых кляс мали бы доізджати: з Высовой і Ганчовой до школы в Устю Рускым, а з Баниці до школы в Бурнарах. На середовій сесиі Рады Ґміны в Устю Рускым присутны были учытелі і родиче, якы протиставляют ся тій думці, скорше зберано тіж підписы до кураториі освіты. Присутный на сесиі війт ґміны Збіґнєв Людвін повіл, што то фінансова ситуация ґміны спричынила вариянт реорґанізациі шкіл. Признал, што не консультувал проєкту буджету з самом Радом Ґміны. Част єй членів, родиче і учытелі з заінтересуваных шкіл дознали ся про пляны ліквідациі выбраных кляс перед парома днями. Конец-кінцьом війт офіцийні поінформувал, што запис про реорґанізацию шкіл буде усуненый з проєкту буджету зголошеного до Реґіональной Обрахунковой Ізбы, тым самым школы в Баници, Высовій і Ганчовій будут в будучым році діяти як скорше.

Староста Ґорлицкого Повіту Мария Ґубала не зложыт резиґнациі

Кінцьом жолтня/октобра тр. явили ся неофіцийны інформациі, што локальны власти партиі Право і Справедливіст будут хотіти одкликати Марию Ґубалу зо становиска Старосты Ґорлицкого Повіту. Мария Ґубала рік тому была выбрана на функцию старосты з волі вшыткых Радных Ґорлицкого Повіту та Ведучого Заряду Повіту, при рекомендациі Клюбу Радных Права і Справедливости. Тота рекомендация была вернена. Як пише в поясніню староста Мария Ґубала, є то результат нереалізуваня політичных ціли партиі. Староста поінформувала тіж, што не плянує при браку рекомендациі складати резиґанциі зо становиска, тым більше што має підпору вшыткых членів Рады Повіту. Через рік староста реалізувала заплянуваны задачы з обшыри охороны здоровля, едукациі, рынку роботы, помочы родині ци дороговой інфраструктуры і порядкуваня ґеодезийного засобу. Зреалізувано пророзвитковы задачы повіту на квоту більшу як 50 млн зл.

Округлый стіл в Празі

4. грудня/децембра в Домі Нацийонaльных Мешнын в Празі пройде подія пн. Округлый стіл на тему Підкарпатска Русь і Русины на чешскых землях. Орґанізаторами округлого стола сут Академія Нацийональных Меншын і Общество Приятелів Підкарпатской Руси. Підниманы темы то: Підкарпатска Русь в рамках Чехословациі од 1919 до 1939 рр., Русины в меджевоєнным періоді, Русины/Украінці по II світовій войні в Чехословациі і Русины в Чехословациі по 1989 році.

Польскы і лемківскы коляды та різдвяны пісні на концерті і на платни

Товариство Приятелів Музикы і хор Cantores Carvatiani просят на концерт польскых і лемківскых різдвяных пісен. Концерт одбуде ся в неділю, 8. грудня/децембра, о 17.00 год. в авли Музичной Школы в Ґорлицях. Выступлят: дітячый хор Державной Музичной Школы в Ґорлицях Аколяда, мішаный хор Зоря, Юлия Дошна та хор Cantores Carvatiani. Концерт завершат більшу задачу пн. «Різдвяный проєкт хоральной музикы – Просфора 2019». Його цілю было плекати традицию спільного колядуваня. Хоры брали участ в варштатах, котры вели Луция Берешова – словацка дириґентка, яка наштоден жыє в Барцелоні, та Юлия Дошна, шыроко знана пропаґаторка лемківскых пісен. В рамках проєкту хор Cantores Carvatiani записал платню з колядами і щедрівками. Радийо ЛЕМ.фм є медияльным патроном проєкту і цедечка.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі