Голосник

Сумар дня на 6. вересня/септембра 2019 р.

Приносиме Вам сумар медияльной ґрупы ЛЕМ.фм на ден 5. вересня/септембра 2019 р.

СТОП для ремонту повітовой дорогы Крампна-Ожыння-Граб

Яслискій староста Адам Павлюс повідомил прокуратуру о можливым переступстві пополненым Працовньом для Вшыткых Істот. Єй представникы были уж выслухуваны через поліцию. Ходит о преступство шахрайства цілю збогачыня ся з артикулу 286 Карного Кодексу. Працовня зорґанізувала соспільну збірку грошів на проведіня експертскых дендролоґічных досліджынь. Аналіза выказала, што лем 2 з 47 дослідженых дерев з Долины Тихані надає ся до вырубаня, а тото колідує з выданьом через Старосту позволіня на перебудову дорогы. Справа розходит ся о плян вырубаня вшыткых дерев, якы находят ся при плянуваній до выремонтуваня дорозі Р19090 Крампна-Ожыння-Граб. Реченый ремонт выкликує великы контроверсиі. Староста твердит, же выруб не звязаный з плянуваным ремонтом, котрый є необхідный для жытелів сел, через котры веде дорога. Еколоґы протиставляют ся ремонтови той дорогы, а веде она через обшыр Маґурского Нацийонального Парку, арґументуючы, што мож поправити стан парлельной воєвідской дорогы, а в Долині Тихані дати обставины для роверовой туристикы, жебы максимальні хоронити природу. Част жытелів єт за ремонтом. Повіт жде на опінію Реґіональной Дирекциі Охороны Середовиска в Ряшові на зложеный староством рапорт о влияню інвестициі на середовиско. Коли опінія буде позитивна, буде мож отримати позволіня на ремонт повітовой дорогы в Долині Тихані.

Ровером через Руску Браму

Окрем великых, трансграничных роверовых трас, в декотрых реґіонах роблены сут меньшы, локальны пути для любителів біциґльовых прогульок, якы лучат обі страны границі. В підкарпатскым воєвідстві в рамках Проєкту Трансграничной Спілпрацы Інтерреґ V-A Польща-Словация 2014-2020 реалізуваный є проєкт Porta Rusica – з Полонин в Бєщады. Його буджет то більше як 2 млн зл. Роверовый пут буде зробленый на історичным транскарпатскым гандльовым тракті Михалівці-Балигород, котрый по словацкій страні вюл через русиньскы села. Стежка буде пересікала Прегыбу над Розтоками, звану колиси Порта Русіка, з латины – Руска Брама. В рамках проєкту вызначеный і ознакуваный буде більше як 50 км роверовый пут по польскій страні і выремонтуваный фраґмент по словацкій. Вздолж пути побудуваных буде 7 задашеных одкрытых будинків і 2 видоковы вежы. Мапа цілой трасы буде доступна через дармову аплікацию. Вчас тырваня проєкту зорґанізуваный буде окрем того цикль конференций і школінь для місцевых та провідників – так, жебы як найшырше выпромувати ліскій повіт та окрес Снина.

Іщы барже могучый град

В селі Березова коло Нового Змигорода 70 років тому археолоґы одкрыли Городиско – єден з найвыже положеных градів, якій походил з раннього періоду середвіча (ІХ-Х ст). Вказує ся, што был він барже могучый, як до тепер думали дослідникы. Вчас серпньовых досліджынь археолоґы усталили, што был оркуженый аж трьома леніями зміцняючых валів. Достережено тото на знимках зробленых з повітря та на маґнетичных мапах. Град в Березовій был найбільшом того рода конструкцийом в реґіоні в тым часі. 1500 років пізнійше Березова была в маєтку Стадницкого, локувано єй на волошскым праві, а находячы ся на пограничы лемківского населіня, заселена была такой по половині через Лемків і Поляків.

Камеральні під Бескідами

«Музика під Бескідами», так звучыт наголовок концерту, на якій просит Рафал Кукля, бургомайстер Ґорлиц, та Стоваришыня Клюб Ґорличан. В просторах ґалериі штукы Двір Карвациянів в Ґорлицях запрезентує ся в камеральным концерті Airis String Quartet. В проґрамі концерту творы Мендельсона, Вебера ци Малецкого. Airis String Quartet то єден з цікавшых ансамблів молодого поколіня. Піл рока од основаня, в 2008 році, здобыл ІІ Нагороду на Медженародным Конкурсі Сучасной Камеральной Музикы в Кракові. Дальшы рокы діяльности принесли наступны цінны нагороды і выріжніня. Музикы вчыли ся на мастерскых курсах в Нідерляндах, Австриі, ансамбль был членом European Chamber Music Academy. Фурт глядают новых інспіраций, часто выходячы за рамы клясичной музикы. Охочо запрашают до спілпрацы інчых музиків – лучат звук смыкового кварету з саксофоном, акордеоном ци перкусийом. Концерт в Ґорлицях пройде 14. вересня/септембра о 18.00 год. Вступне дармо.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі