Голосник

Світова рада Русинів проти україньского закона о языку

В суботу 18-го мая 2019-го року проходило 7-ме засіданя Світовой рады Русинів, выконного орґану Світового конґресу Русинів в меджіконґресовім періоді. Членове рады стрітили ся в Старій Любовні.

Представителі членьскых держав конґресу заподівали ся приготовлінями на XV. Світовый конґрес Русинів і IX. Світовый форум русиньской молодежи, котры тот рік будуть проходити в Любовняньскых купелях в днях 4-го аж 7-го юла. Но Світова рада рішыла і актуалны проблемы.

Закон є діскріміначный, сітуація Русинів буде складніша

Світова рада Русинів почас засіданя обговорила і новый українськый Закон о функціонованю україньского языка як державного языка, котрый 25-го апріля 2019-го року схвалила Верьховна рада Україны і такой потім го підписав втогдышній презідент Петро Порошенко.

Як ся пише в записі зо засіданя рады, закон „діскрімінує остатні языкы народностных меншын, котры не будуть годны свою народность розвивати.“

Світова рада на основі проштудованя предметного закона сконштатовала, же „закон є діскріміначный і робить іщі складнішов уж і так складну сітуацію непризнаной народности Русинів. Україна підписала Европску харту реґіоналных або меншыновых языків і як сіґнатарьови бы їй першорядо мало іти о дотримованя установлінь харты, але приятьом закона іде в другу сторону.“

Рихтують протестне писмо

Участны засіданя ся згодли на тім, же напишуть односно того закона протестне писмо. Мало бы быти заганне на Раду Европы і депутатови Народной рады Словацькой републікы і єдночасно членови загранічного выбору в парлемнті Любошови Благови.

Світова рада Русинів хоче в писмі звернути увагу на „прямованя закона проти вшыктых народностей і властных жытелів.“ Представителі Русинів тым хотять апеловати, жебы зробити міцный тиск на владу Україны, котра бы мала дотримовати заключіня Европской харты реґіоналных або меншыновых языків.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі