Голосник

ТАД вступив до сезоны двома номінаціями на театралны премії

0
Єдиный на світі русиньскый професіоналный театер – Театер Александра Духновіча в Пряшові одкрыв свою 73-тю сезону. При святочнім окдрываню сезоны директор театру Маріян Марко выразив пересвдічіня, же своїма пєсами подарить ся русиньскым артістам ословити публіку каждой віковой катеґорії.

Театер почас літа проходив реконштрукційов. Вдяка зряджовательови, котрым є Пряшівскый самосправный край, подарило ся вымінити облакы, оправити сртіху ці затеплити будову. Уж в тых днях у выновленых просторах драматічный колектів робить на двох премєрах, до кінця рока одпремєрують і третю пєсу, і в тых днях пришли театру номінації на театралны премії.

Три інсценації до кінця календарьного рока

Як за театер інформовав Йосиф Юрчішін, вже в октобрі одбудуть ся в Театрі Александра Духновіча дві премєры, на котрых колектів інтензівно працує. Першу премєру буде мож видіти 5-го октобра. Іде о класічный словацькый драматічный твор од Йозефа Ґреґора Тайовского під назвов Обіцянкы в режії гостюючого Матуша Ольгы. В октобрі на дочкы нашого театру чекать і премєра авторьского тексту Домів в режії гостюючой Адріяны Тотіковой.

Драматічный колектів до кінця календарьного рока чекать іщі третя премєра напланована на 7-го децембра. В режії Андрія Романія акторы приготовлять пєсу Марка Кропивницького в україньскім языку під назвов По ревізії.

Номінації на Dosky 2018

Як далше інформовав Юрчішін, Театер Александра Духновіча здобыв дві номінації на престіжны словацькы театралны премії Dosky 2018, котры выголошує Асоціація сучасного театру (Asociácia súčasného divadla). Номінації были выголошены в середу 5-го септембра 2018 і рішыло о них 42 крітіків, теоретіків і публіцістів.

В десятьох оціньованых катеґоріях є довєдна 30 номінацій. ТАД має номінацію в катеоґрії Вытнятковый почін в области драмы про Светозара Спрушаньского за обробку тексту і режію пєсы подля Антона Павловіча Чехова Ізба ч. 6 і в катеґорії Найліпшый костім про Ленку Рожньо за костімы в пєсі Алфреда Жарі Краль Убу. Святочне выголошіня переможців і передаваня премій буде в неділю 7-го октобра 2018-го року і буде то мож смотрити на другім проґрамі Словацькой телевізії.

„Свідчіть то о намазі драматічного колектіву дати штонайвеце на сцені і потішыти публіку, і при номінаціях на Dosky є треба повісти, же нашы пєсы знають своїм способом потішыти і фаховых крітіків,“ повів на марґо номінацій директор театру Марко.

Од 1996-го року, одколи ся уділюють тоты театралны премія, мав наш театер веце номінацій. Остатній раз мав номінацію в році 2016 Василь Русиняк за роль Венечкы в пєсі Москва – Петушкы в катеоґрій Найліпшый мужскый акторьскый выкон. Із номінації ся на премію подарило театру переминити затля раз, і то в катеґорії Найліпша сценічна музика. Здобый єй у 2003-ім році Михал Кожан за музику ку пєсі Мілоша Караска Перон.

ТЕКСТ НАПИСАНИЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси в Пряшові. Локалпатріот. Кавярньовый валюх. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі „Вступне до контроли“ о 20.00 год. Контакт: petro@lem.fm

Коментар