Голосник

В Креници од січня дармова комунікация

В Креници од січня/януара будучого рока комунікацийна революция. Введены будут дармовы автобусы про вшыткых хоснувателів, як тіж куплены новы автобусы і розбудувана дотеперішня інфраструктура.

Дотля безплатны переізды могли хоснувати лем найстаршы Креничане. На основі введеных змін, од 2020 рока можніст подорожувати по курорті дармо будут мати вшыткы жытелі Крениці, незалежно од віку. Окрем тых, до ґрупы дармовых хоснувателів публичного транспорту долучат туристы – просто каждый, хто буде мал дяку переміщати ся по Креници.

Дармова комунікация має быти частинно фінансувана з оплаты, котру вносят гості одвиджаючы здрій. Оплата была недавно піднесена о 90 ґрошів. Подля декотрых курортників, незалежні од збільшыня ставкы, єст то добрый курс змін. Крениця годна ся розвивати, іти в напрямі модернізациі. Дармова комунікация не лем допоможе туристам скорше дотерати до поєдных пунктів міста, бо більшіст туристів не знат Крениці і не все єст ім легко подорожувати автами, але окрем того може причынити ся до зменшыня уличного руху, а через тото до зменшыня смоґу, котрый єст і проблемом в креницкым здрою. Ґміна купила тіж пят новых автобусів, а урядникы приготовуют тепер новый розклад ізды.

Подібні думат бургомайстер Крениці, Пьотр Рыба. Подля нього, вельо осіб лишыт своі авта на паркінґах, або під готелями і буде хоснувало дармовый транспорт медже інчыма до лыжных стаций. Рахує тіж, же зменшыт ся рух в місті. Част жытелів місцевости односит ся єднак до того кус скептично. Признают, же дармова комунікация неконечні причынит ся до зменшыня корків в курорті. Бесідуют, же соспільство не єст готове, жебы з авт пересісти ся до автобусів. Видно тото і по великых містах цілой Польщы, де часто власти дают як не дармову можніст подорожувати, то вельо інчых корысти, а жытелі і так преферуют подорож до роботы ци школы своім власным транспортом.

Дармовы получыня сут хоснуваны в невельох місцевостях Польщы. Лемківскы жытелі Любіна на Нижнім Шлеску од парох років годны хоснувати дармову комунікацию. Тепер подібну можливіст будут мати жытелі Крениці. Автобусы мают курсувати од годины 6:00 рано до 21:00.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселый проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі