Голосник

В Михалові загорит Лемківска Ватра

0
Днес, 3. серпня/авґуста 2018 р. в Михалові на Нижнім Шлеску зачне горіти через три дни Лемківска Ватра, найбільший русиньскій фестіваль в Польщы. Ватру по 19.00 год. розпалит –  подля долголітньой традициі – найстарший жытель Михалова. Полна назва фестівалю то Лемківска Ватра на Чужыні. Орґанізаторы вказуют, што імпреза од 38 років проходит в місци ґеоґрафічні чужым для Русинів переселеных в 1947 році – на західніх землях Польщы.

Ватра долгы рокы асоциювала ся лемківскым родинам як меджепоколіньова стріча, місце, де єдны годны зыйти ся другыма. Не раз было і так, што поєдны, розметаны по чужыні родакы, виділи ся зо собом лем на Ватрі такой раз до рока. Быти може тота ціль Ватры стратила днес на значыю, смотрячы на повселюдний доступ до інтернету,транспорту і загальну ґлобалізацию. Но, напевно Ватра надале являт ся місцьом великой патріотичной стрічы, де годны сме через три дни маніфестувати свою лемківскіст. Того рока михалівска ватра як фестіваль не лем доброй забавы, буде місцьом, де жывий буде нацийональний дух, при нагоді припоминаня 100. річниці покликаня Руской Народной Республикы Лемків.

Ярослав Шляхтич народжений во Фльоринці, днес найстаришй жытель Михалова, внет по привитаню ватрян і запрошеных гости розпалит тогорічну Ватру, яка буде горіла до неділі рано. Пак згідно з проґрамом на сцені презентувати ся будут тогорічны выконавці. Перший ден Лемківской Ватры на Чужыні то од парох років момент, коли капітула Стоваришыня Лемків передає нагороду ім. Никыфора – Епифана Дровняка за культурну діяльніст за 2018 рік. Днес выголошений буде і короткій выклад на тему ґенезы і діяльности фльориньской Республикы, а окрем того ватряне будут мати змогу видіти выставу, присвячену тому періодови, коли істнувала.

Субота пройде з початку при спортовых змаганях та дітячых конкурсах. Пополудни зачне ся сценічний проґрам, в котрым з зачатку представляти будут ся місцевы фольклорны ансамблі. В Михалові субота то все тот ден, коли ватряне поле одвиджат найбільше чысло люди. Орґанізаторы рыхтуют промоцию лемкознавчых выдавництв, та конкурс присвячений річници РНРЛ. Каждий рік приности тіж дальшы ювілеі, ци то поєдных діячів ци заприязненых ансамблів. Єдным з них, выступуючым в пятницю буде Капеля Древутня, святкуюча текучого рока ювілей 20. літя діяльности.

На тогорічній Лемківскій Ватрі на Чужыні видіти буде мож артистів з Польщы, Словациі і Украіны.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Родове гніздо: Ізбы, Ждыня, Ясюнка та Реґєтів і Ріпкы. В 2014 році писал матуру з лемківского языка. Студиює на юридичній факульті Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису «Бесіда». Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Актуальні веде веселий, дискотековий проґрам Чірч Ґрамофон (віторок і четвер по 21.00 год.). Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментар