Голосник

Вандрівка слідами Лемків на жыдівскым фестівали в Казімєжу

Од 16. до 21. серпня/авґуста т.р. в Казімєжу Дольным буде проходил Пардес Фестіваль – Стрічы з жыдівском культуром.

Проґрам фестівалю зосереджат ся на жыдівскій традициі і культурі, але каждого рока орґанізаторы пропонуют участникам фестівальовых стріч цикль подій посвяченых выбраній етнічній або нацийональній меншыні, яка жыє в сучасній Польщы. Того рока буде то вандрівка слідами Лемків – слідами лемківской традициі і культуры, яка стала ся важным елементом культурового краєвиду полськой державы.

Лемківскым фестівальовым дньом буде пятниця 19. серпня/авґуста. Зачне ся о 11.00 год. од лемківского привитаня єдного з редакторів ЛЕМ.фм – Боґдана Ґамбаля. Пак запрезентуваны останут три мультімедияльны презентациі, приближаючы фестівальовій публиці Лемків:

  • 11.15 год., Введіня до світа Лемків – др габ. Анджей Зємба, Ягайлоньскій Університет,
  • 12.30 год., Никыфор з КрениціЗбіґнєв Волянін, Округовий Музей в Новым Санчы,
  • 16.00 год., О феномені лемківской церквиДаміан Новак, Інститут Народового Дідицтва.

Од 18.00 год. вказаний буде фільм пн. Мій Никыфор в режысериі Кжыштофа Кравзе і Йоанны Кос-Кравзе, а на конец лемківского дня в Казімєжу орґанізаторы просят на годинний концерт русиньскых пісен, якы выспіват вокальний карпатскій ансамбль Відимо зо Санока.

Тогорічна едиция Пардес Фестіваль єст четвертом запоряд. Фестіваль навязує до вельокультурового дідицтва Казімєжа Дольного, але, згідні з формулом, обнимат тіж шыршу обшыр, жебы привернути вартіст окремости інчых культур і приближыти культуровы краєвиды.

Пардес Фестіваль то богата, ріжнорідна культуральна подія з вельома мультімедияльныма презентациями, бесідами з прелеґентами, артистами ци експертами в обшыри вельокультуровости, то концерты, показы фільмів ци тематичны прогулькы по колекциях Надвісляньского Музею в Казімєжу.

Атракцийом тогорічной едициі фестівалю сут варштаты жыдівской вытинанкы ведены майстром вытинанкы – Йоанном Матиясек з Люблина, а фіналом Стріч буде концерт краківской ґрупы Бестер Квартет (скорше знаной як The Cracow Klezmer Band).

Детальний проґрам фестівалю найдете за тым мотузком.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі