Голосник

Во фрыштику: 100 років тому основана была Центральна Руска Народна Рада – середа, 7.00 год.

0
Фрыштик, в каждый робочый ден, медже 7.00 а 8.00 год. (повторіня о 1.00 год. по пілночы).

В проґрамі спомянеме на 100 річницю основаня Центральной Руской Народной Рады, яка была демократичном політичном репрезентацийом Русинів Чехословациі (Підкарпатской Руси і Пряшівщыны).

Центральна Руска Народна Рада приняла рішыня про зъєднаня Підкрарпатской Руси з Чехословацийом і делеґувала 105 своіх представителів під проводом Антонія Бескід, Григория Жатковича і Авґустина Волошына до єднаня з правительством в справі статусу Підкарпатской Руси в рамках республикы.

Шеруй.

О авторі

Богдан Ґамбаль

Присутний. Народил єм ся в Польковицях, на Нижнім Шлеску. Люблю ходити там де мі боронят і радити тото чого не дозваляют повідати. Люблю переносити границі. В радию Лем.фм єм од початку. Окрем радия тых моіх початків было більше - Стоваришыня і улюблена - Руска Бурса. Люблю чытати стары русиньскы ґазеты. Зачал єм публикувати іщы в Голосі Ватры. Контакт: gambal@lem.fm

Коментар