Голосник

Як голосувала ґміна Устя Рускє? Представляме аналізу

13. жолтня/октобра 2019 р. в Польщы проходили парляментарны выборы. Громадяне Польщы через цілый ден давали своі голосы на поєдны зголошены комітеты, котры выставили своіх кандидатів до Сойму і Сенату.

Допущены до голосуваня были вшыткы полнолітні громадяне Польской Республикы, котры не мают однятых выборчых або публичных прав, або не сут ограничены в свободі рішаня о своіх діях.

Серед громадян, котры в тот ден приступили до голосуваня, сут і члены лемківской етнічной меншыны. В днешній статі представиме аналізу, як голосували жытелі ґміны Устя Рускє. На обшыри той ґміны подля повселюдного спису з 2011 р. прожыват найбільше Лемків, якы заселяют етнічу територию Лемковины. Сут то офіцияльны і конечны даны представлены Державном Выборчом Комісийом.

Ґміна подібні як другы

Смотрячы на загал одданых голосів, в ґміні Устя Рускє, подібні як в цілій Польщы, видно поляризацию. Половина громадян оповіла ся за зъєднаном правицьом – комітетом партиі Право і Справедливіст (Prawo i Sprawiedliwość, дальше ПіС). Друга половина, сумуючы одданы голосы, оповідат ся за опозицийныма до урядуючой партиі комітетами.

На обшыри ґміны окружны комісиі находили ся в 10 локалізациях. Были то выборчы локалі в Устю Рускым, Брунарах, Снітници, Высовій, Ґладышові, Смереківци, Ждыни, Баници, Ганчовій і Квятони. В цілій ґміні допущеных до голосуваня было 5.559 осіб. З той ґрупы своі голосы дало 2.910 осіб, што дає дост планну фреквенцию, зрівнуючы єй з загальнопоьском. Хоц, правда, більше як половина жытелів ґміны рішыла піти голосувати (52,35%).

Выграла зъєднана правиця

В голосуваню до Сойму найвеце голосів (1.530) оддано на ПіС.  Другым выборчым комітетом, котрый был преферуваный через выборців в тій ґміні, была Граджаньска Коаліция (Koalicja Obywatelska, дальше ГО), на котру заголосувало 513 осіб (17,63 %). Інакше, як в скали цілой державы, третє місце не здобыла лівиця, а Польскє Народне Сторонництво (Polskie Stronnictwo Ludowe, дальше ПНС), котре отримало 412 голосів (14,16 %). Четвертом політичном силом преферуваном через жытелів был комітет Лівиці – Союзу Демократичной Лівиці (Lewica – Sojusz Lewicy Demokratycznej, дальше СДЛ), на котрый заголосувало 256 осіб (8,80 %). На посліднім місци в ґміні нашол ся комітет Конфедерациі Свободы і Незалежности (Konfederacja Wolność i Niezależność, дальше KСіН).

Ґміна Устя Рускє входила до выборчого округу но. 14 [Новый Санч]. З того округу до Сойму мандаты посланців отримало 8 кандидатів ПіС, 1 кандидат ГО і 1 кандидат ПНС.

До Сенату входит лем єден

Згідно з обовязуючом ординацийом, в выборах до высшой ізбы польского парляменту обовязуют єдномандатны выборчы округы. В сенатскым округу но. 37 [Новый Санч] стартувало двох кандидатів. Были то Сланіслав Коґут, стартуючый з власного комітету (колиси звязаный з партийом ПіС) і Віктор Дурляк, котрый як раз был выставленый через зъєднану правицю.

Опозицийный блок в тым округу не выставил свого кандидата. В інчых округах в Польщы опозицийны партиі зъєднали ся (хоц были поєдны выняткы) як іде о выборы до Сенату. Тым способом, рахуючы зо спераючыма іх незалежнима сенаторами, можут мати більшіст в тій ізбі.

Переможцьом был В. Дурляк, на котрого в скали цілой ґміны заголосувало 1.346 осіб (51,08 %). Бій был зажертый, понеже другій з кандидатів – С. Коґут, отримал невельо меньше, бо вшыткого 1.289 голосів (48,92 %).

Результаты голосуваня в ґміні Устя Рускє в выборах до Сойму 2019 р.

Шеруй.

О авторі

Севериян Косовскiй

Народженый на чужыні. Матуриста з лемківского языка. Завершыл юридичный факультет Вроцлавского Університету. Окрем того што гев, час-до-часу дописує до часопису Бесіда. Головный редактор Лемківского Річника. Любитель давной Лемковины. Годен годинами слуxати про втрачене лемківскє щестя. Контакт: seweryjan@lem.fm

Коментарі