Голосник

ЗІРС приготовило зборник із конференції Русины і Чехословакія (1918 – 1938)

В тых днях ку чітателям діставать ся свіжа публікація, котру приготовило до друку Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска (ЗІРС). Є то зборник лекцій із науковой конференції Русины і Чехословакія (1918 – 1938), котрый выходить під єднаков назвов.

Конференція, котру так само орґанізовало ЗІРС, проходила 15-го новембра 2018-го року на Філозофічній факулті Пряшівской універзіты в Пряшові. Подія была присвящена сторінчіці выникнутя Чехословацькой републікы. ЗІРС і такым способом святковав юбілейный рік, котрый быв выголошеный Округлым стололом Русинів Словеньска, і котрый мав акцентовати, же Чехословацька републіка основана у 1918-ім році была державов трьох державотворных народів – Чехів, Словаків і Русинів.

Сім лекцій в трьох языках

В новім зборнику з выдавницкой діялности Здружіня інтеліґенції Русинів Словеньска найдеме сім лекцій, котры одзвучали на споминаній конференції. Лекції суть публікованы в языках, в котрых были приготовлены. Зато в публікації найдеме статі по словацькы, чеськы і україньскы.

Петер Шворц, котрый быв ґарантом конференції, перед чітателя прхидоть із статьов під назвов Угорьскы Русины і їх путь до Чехословацькой републікы. Од Ігора Ліхтея із Україны собі мож прочітати статю о реакції населіня Підкарпатьской Руси на перебываня румуньскых войск в тім краю в роках 1919 аж 1920. Чеськый науковець Давід Губеный занимать ся у своїй воєньско-безпечностныма вопросами меджівойновой Підкарпатьской Руси. Господарьскы обставины на Підкарпатю в меджівойновім періоді – то тема Юрая Жаданьского. Станіслав Конечный має в зборнику статю на тему Чехословакія і вопрос ідентічности русиньского населіня. О Русинах на Словакії і обновліню републікы у 1945-ім році пише Маріян Ґайдош. Остатньов статьов новой публікації є лекція Михала Фалата, котрый обробив тему словацькой історіоґрафії о історії Підкарпатьской Руси по 1989-ім році.

Едіторами зборника суть Петер Шворц із Пряшівской універзіты в Пряшові і Ян Липиньскый, котрый є председом ЗІРС. Стосторінкова публікація вышла з фінанчнов підпоров Фонду на підпору културы народностых меншын.

ТЕКСТ НАПИСАНЫЙ В ПРЯШІВСКЫМ СТАНДАРДІ РУСИНЬСКОГО ЯЗЫКА

Шеруй.

О авторі

Петро Медвідь

Народженый в центрі Пряшівской Руси, в місті Пряшів. Локалпатріот. Актуалну тему з його точкы погляду мож чути каждый четверь в проґрамі Вступне до контроли о 18.10 год. Каждый робочій день од 8.00 год. мож слухати його Корзо, в котрім вас возьме до світа актуалной політікы. Контакт: petro@lem.fm

Коментарі