Голосник

Кльод Дебюссі, «З повагом», просит Павел Малецкій – неділя, 20.00 год.

Кльод Дебюссі был єдным з невельох композиторів, котры завдякы нотам знали сотворити захоплюючы і таємничы музичны образы. Часто окрислят ся го меном «вітця музикы ХХ ст.», головні за його інновацийный стиль творіня модерністичной музикы, асоциюваный з понятьом музичного імпресийонізму.

Музика Кльода Дебюссі характеризує ся густом фактуром, жывым кольоритом, видимым влияньом орієнтальных музичных культур та хоснуваньом неконвенцийональных музичных скаль і системів тональных центрів.

Кльод Дебюссі вродил ся в 1862 році во Франциі. На 10 років вступил до престіжовой парижской музичной консерваториі, з котрой зрезиґнувал, жебы студиювати композицию. Закінчены в 1883 р. студиі принесли му першы нагороды, а тоты же – трилітню стипендию в Римі. Коли вернул до Парижа, заглублял ся в музику Р. Ваґнера. Девятдесяты рокы ХІХ ст. то розквит тврочости Дебюссі. Імпресийоністичну творчіст продолжал в першій декаді ХХ ст. Поступлюуюча хворота (раковина) не прорвала його творчой роботы. Композитор вмер в 1918 р. в Парижы.

Артистичный доробок Дебюссі характеризує ся новаторством і ориґінальністю, головні через выхід поза клясичну тональніст мажор-мінор та введіня новых скаль і новых видів акордів.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі