Голосник

Франк Сезар, «З повагом», просит Павел Малецкій – неділя, 20.00 год.

Франка Сезара причысляют до епіґонів романтизму, як іде о стиль, то занимал місце медже Ф. Лістом і Р. Ваґнером а К. Дебюссі. В творах з богатом мелодичном інвенцийом навязуал до поліфонічной технікы Й. С. Баха, особливі до пізной творчости Л. ван Бетховена.

Франк Сезар был бельґійскым композитором, але оселил ся во Франциі. В роках 1835-36 приватні студиювал в Парижы в A. Рейхы (контрапункт) і П. Циммермана (фортепіан). По отриманю французского громадяньства вступил до Парижской Консерваториі, котрой єднак не скінчыл. По лишыню учельні робил як кантор, орґаніста і учытель.

На його талант увагу звернул Ф. Ліст, котрого Франк особисто познал. Франк вславил ся симфонічном творчістю, але тіж камеральном і орґановом.

В проґрамі выслухате симфонічну поему «Les Éolides» з 1876 рока, найзнаменитшу композицию Ц. Франка – симфонію Д мінор, яку по двох роках скінчыл в 1888 році, симфонічну поему «Le Chasseur maudit» та творы од інчых клясиків.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі