Голосник

Андрий з СБУ “забезпечыл” на суму 124$

По великым успіху, якого досягла Служба Безпекы Украіны (СБУ), котра в не-знатя-якым часі не дозволила не-знатя-кому сотворити нову державу за 9М $, а потім в не-знатя-якым часі дозволила тому не-знатя-кому свобдні выіхати з Украіны, приносиме інформациі о наступній бравуровій акциі той службы.

Як пише інтернетовй сайт materik.ru, 11. листопада о 6.00 год. рано, СБУ пришла “в гости” до знаного русиньского поеты і писателя Івана Петровція, по чым за пят і піл годины фест ся погостила, обертаючы горізнач цілу хыжу, пак забезпечыла компутер, мобільку і його творы.

Як спостерюг потім І. Петровцій, пан Андрий з СБУ пару раз бавил ся його “Паркером” – пером, якє достал од родины. То был остатній раз, коли писатель виділ тот дарунок, котрий коштує 124$.

За нюхом кримінальных експертів з радия лем.фм, перо тіж остало “забезпечене”. Хоц пан Іван “робит пером”, то єднак пан Андрий робит для Службы БЕЗПЕКЫ Украіны.

(ґрафіка: лоґо СБУ, джерело: Wikipedia)

Шеруй.

О авторі

Демко Трохановскій

Актуальні ховат дві дівкы, а медже, по і попри тым - редактор інтернетового порталю lem.fm. Любитель языків. Вшыткых языків.

Коментарі