Голосник

Антоний Двожак, «З повагом», просит Павел Малецкій – неділя, 20.00 год.

Од різні по Карнеґі Голь, так мож в скорочыню підсумувати жытя Антония Двожака. Великій чешскій композитор разом з Бедржіхом Сметаном здобыли світову славу і узнаня як пропаґаторы нацийональной достоменности і культуровой незалежности.

Двожак (1841-1904) стал ся фаворитом бритийской публикы і артистів. Написал важны творы для Фестівалю в Бірмінґeм, а тіж реґулярні дириґувал в Лондоні. Слава Двожака дотерла і за Атлянтик, по чым іщы ся збільшила, коли принял посаду директора Нацийональной Консерваториі в Ню Йорку.

Коли вернул до Прагы, обнял становиско директора тамтышньой консерваториі. Угонорувано го серийом концертів і публичных торжеств з нагоды шістдесятых уродин.

Отец Двожака был різником і корчмарьом. Часто забавлял гости, а тіж фурт побільшаючу ся родину, гром на цитрі. Сын, Антоний николи не вчыл ся професиі різника, хоц вельох так думат. Родиче підперали скорый проґрес сына в музиці. Лекциі зачал брати в місцевого кантора і орґаністы в Празі. Двожак грал на альтівці в оркєстрі Тымчасового Театру під дирекцийом Бедржіха Сметаны. Грал тіж в тій оркєстрі, коли дириґувал ньом Ріхард Ваґнер.

В проґрамі почуєте выбраны пісні Двожака, віольончельовый концер сі-мінор оп. 104 та симфонію соль-мажор оп. 88 но. 8 та пару композиций од інчых клясиків.

Шеруй.

О авторі

Наталія Малецка-Новак

Хоц по школі інжынєр, то не тыкат ся роботы по тзв. фаху ;) Зато уж од вельо років доносит о вшыткым, што ся діє на Лемковині. І не лем. Штоденньо од 11.00 год. веде lifestyle'овый проґрам «Пачісна година» , а в суботы о 9.00 год. чытат для Вас порталь. Контакт: natalia@lem.fm

Коментарі